Nordisk konferanse 6.-7. desember, 2023, Tromsø, Norge

Urfolk og nasjonale minoriteter i lærerutdanninger: perspektiver fra forskning og undervisning

Illustrasjons-/bannerbilde for Urfolk og nasjonale minoriteter i lærerutdanninger: perspektiver fra forskning og undervisning
Svein Erik Sødahl Jamt

 
Oppdatering

Snart sees vi i Tromsø! 

Oppdatert program ligger under fanen program og det kan også åpnes/lastes ned en mer detaljert versjon som pdf her. 

I løpet av konferansen vil det være 5 sesjoner (A-E) hvorav A+B går parallellt på konferansens første dag, mens C+D går parallellt på dag 2. Sesjon E er felles. Abstraktsamlingen finner du her.

 

_________________________________________________

Denne konferansen ønsker å bringe sammen forskere og undervisere som er involvert og interessert i urfolk og nasjonale minoriteter i lærerutdanning. Til konferansen ønsker vi særlig å samle lærerutdannere som jobber for å fremme urfolksperspektiver på nordkalotten (Sápmi) og/eller tematikk knyttet til nasjonale minoriteter (kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, romer og romanifolk/tatere) i barnehage, skole og lærerutdanning. Vi ønsker å bidra til en god faglig debatt om utfordringer og mulighetsrom relatert til urfolk og nasjonale minoriteter i hele utdanningsløpet for lærerutdanning fra barnehage, skole og videregående skole. Herunder ønsker vi også å belyse tematikk knyttet til sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og dekolonialiseringsprosesser i Norge/Sápmi. 

Deltakeravgift: 1000,- 
Konferansemiddag: 500,-

Påmeldingen er lukket. 

 

Bidrag fra forskning og undervisning 

Målet med konferansen er å presentere, diskutere og reflektere over utviklingen av forskning og undervisning i lærerutdanningen for barnehagelærere, lærerstudenter og lærere som arbeider i barnehage, grunnskole eller videregående skole.  

Vi inviterer forskere og undervisere til å presentere pågående forskning og/eller FoU-prosjekter knyttet til konferansens overordna tematikk. Dette kan inkludere for eksempel undervisnings- og læringsressurser knyttet til urfolk og/eller nasjonale minoriteter i lærerutdanning eller forskning relatert til urfolk og/eller nasjonale minoriteter i lærerutdanning 

Ønsker du å holde innlegg, ber vi om at du sender inn et sammendrag på inntil 300 ord (uten kildehenvisninger). Sammendraget sendes inn her innen 10.september 2023.  

Formatet er presentasjoner på maks 10 minutter + 5 minutter til spørsmål. 

Relevante temaer kan være (men begrenser seg ikke til): 

 • Urfolk og nasjonale minoriteter som tverrfaglig tema 
 • Fagspesifikke tilnærminger til temaer for urfolk og nasjonale minoriteter i lærerutdanningen 
 • Styrking og (re)vitalisering av språk i lærerutdanning 
 • Samiske tematikker i utdanning 
 • Nasjonale minoritetstematikker i utdanning 
 • Dekonaliseringsperspektiver i utdanning 
 • Urfolksperspektiver knyttet til løsninger for framtiden 
 • Kulturelt mangfold i utdanningen 
 • Kultursensitivitet 
 • Urfolk og nasjonale minoriteter i det digitale klasserommet 
 • Samifisering/indigenisering – utfordringer og muligheter 
 • Tradisjonelle kunnskaper og ferdigheter 
 • Intergenerasjonsperspektiver  
 • Stedsbasert læring i Arktis  
 • Kunstneriske og kulturelle tilnærminger knyttet til urfolks- og/eller nasjonale minoriteter 

 

Felles dialog 

Vi har som mål å legge til rette for dialog, refleksjon og diskusjon, og ber derfor også interesserte deltakere angi spørsmål eller temaer de ønsker å engasjere seg i under konferansen. Det vil være mulighet for å foreslå og/eller velge tema for gruppediskusjoner i påmeldingsskjemaet, og arrangørene vil legge til rette for felles diskusjoner i løpet av konferansedagene. 

Starter: 06.12.23 kl 10.00
Slutter: 07.12.23 kl 15.00
Hvor: UiT Campus Tromsø
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Ansvarlig: Silje Sivertsvik

Gå til påmelding
Legg i kalender

Foredragsholdere

Pigga Keskitalo

Pigga Keskitalo

Professor, University of Lappland


Professor (PhD) Pigga Keskitalo (1972) works as a professor of education, specifically in Arctic Perspectives in education. She works with the research projects that concern teacher education, Sami language and teaching, Sami perspectives in teaching, indigenous research methodology and research ethics and in addition to, distance learning and digitization of teaching

Claudia Lenz

Claudia Lenz

Professor, MF Norwegian School of Theology, Religion, and Society,


Claudia Lenz is professor of social science and chair for the prevention of antisemitism and racism at MF Norwegian School of Theology, Religion, and Society, and research professor at The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies.

Torjer Olsen

Torjer Olsen

Professor, UiT Norges arktiske universitet


Torjer A. Olsen (b. 1975) is professor in Indigenous studies at The Centre for Sámi Studies, UiT The Arctic University of Norway. His research interests include Indigenous education, gender and/in Indigenous research, and Christianity in Sápmi.

Hilde Sollid

Hilde Sollid

Professor, UiT Norges arktiske universitet


Hilde Sollid (b. 1970) is professor, Department of Language and Culture, UiT The Arctic University of Norway. Her field of research is sociolinguistics, focusing on language policy, language ideology and multilingualism in educational contexts in Northern Norway.