Tilkallingsvikar - Nyland studentbarnehage Alta - løpende søknadsfrist

Tilkallingsvikar Nyland studentbarnehage. Nyland studentbarnehage ligger på campus i Alta, vegg i vegg med universitetet. Vi ønsker å knytte til oss tilkallingsvikarer som kan være vikar ved kort- og langtidsfravær. Barnehagen er et pedagogisk tilbud der barn skal få varierte utfordringer og få utfolde seg i lek og aktiviteter sammen med andre barn og voksne. Personalet er forbilder og rollemodeller for barna. De skal vise omsorg og respekt for barna og være aktiv og engasjert sammen med dem. Er du engasjert, motivert og kunne tenke deg å jobbe med barn i barnehager så er dette kanskje noe for deg.

Ta kontakt med styrer Marit Bakken Iversen på epost: Marit.b.iversen@samskipnaden.no. Evt telefon: 90 66 15 04.

 

Målgruppe: alle
Frist: 15.12.2022
Ansvarlig: Langseth, Sigurd