Læringsakademiet ved BFE - Arbeidssamling og skriveverksted

Arbeidssamling og skriveverksted arrangeres onsdag 26. oktober på LINKEN i Forskningsparken kl 10:30-15:30. Påmeldingsfrist er 19. oktober.

Læringsakademiet er et kollegafellesskap for alle undervisere og andre ansatte med interesse for utdanning og undervisning ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Læringsakademiet vil gi et fagfellesskap og være en støtte for den enkeltes utdanningsfaglige kompetanseutvikling i et karriereperspektiv, og legger til grunn en forskningsbasert tilnærming til utdanning og undervisning som er kjent fra prinsippene til Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).

Arbeidssamlinger og skriveverksted er en aktivitet hvor deltakerne arbeider ut fra eget ståsted og problemstilling, men vil bli koblet sammen i grupper med kolleger med liknende interesse.

Aktuelle utgangspunkt kan være:

  • FoU – søknader til eksterne og interne finansieringskilder. Aktuelle utlysninger vil gjennomgås ut fra timing for utlysninger og samlinger.
  • Dokumentasjon av eget FoU-arbeid med fokus på skriving av utdanningsfaglige tekster. Hvilke interne og eksterne arenaer for formidling og publisering er aktuelle, og hvordan vil en formidle sitt FoU-arbeid?
  • Hvordan skrive en utdanningsfaglig CV –Hvordan bør en dokumentere egen erfaring, og hva bør og kan dokumenteres?
  • Pedagogisk mappe som dokumentasjonsform – Mappe som dokumentasjon og i perspektiv av karriereutvikling. For ansatte som trenger å utvikle en pedagogisk mappe for å dokumentere pedagogisk basiskompetanse, søke personlig opprykk til førstelektor/dosent/professor, eller ønsker å søke status som merittert underviser.

Læringsakademiet legger til rette for arbeid i kollegafellesskap og stiller med mentorer og veiledere så langt det er mulig ut fra behov og kompetanse.  Arbeidssamlinger og skriveverksted arrangeres en gang per semester og deltakere deles inn i grupper ut fra interesse ved påmelding.

PÅMELDING VIA NETTSKJEMA HER 

Når: 26.10.22 kl 10.30–15.30
Hvor: LINKEN - Forskningsparken
Sted: Tromsø, Alta, Harstad, Narvik
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Annfrid Sivertsen
E-post: annfrid.sivertsen@uit.no
Legg i kalender