Studentstipend knyttet til samisk språk ved UiT - Studeantastipeanda čadnon sámegillii UiT:s

Dette er en stipendordning tilknyttet samisk språk ved UiT Norges arktiske universitet. Stipendfondet er opprettet til minne om Valerie Stadler Jacobsen, etter ønske fra hennes ektemann Terje Johan Jacobsen. Senter for samiske studier forvalter ordningen.


Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2022 er søndag 24. april 2022 kl 23:59.

Formålet med Valerie Stadler Jacobsen stipendfond

Stipendordningen er et stimuleringstiltak for å få flere studenter til aktivt å bruke samisk i sine studier, slik at det blir til nytte for det arbeidet de skal inn i. Prosjekter tilknyttet revitalisering av samiske språk kan også støttes.

Hvem kan søke?

Studenter på alle nivå som arbeider med samisk språk i tilknytning til sine studier, jf. formålet, kan søke om stipend fra Valerie Stadler Jacobsen stipendfond.

Stipendets størrelse

Hvert stipend er på 10 000 kr. 

Hvordan søker du?

Du søker støtte på eget søknadsskjema. Søknaden skal inneholde en begrunnelse på hvordan søknaden faller inn under formålet for stipendet (1 side).  Søknaden sendes elektronisk på e-post til postmottak@sami.uit.no

Vedlegg til søknaden

Kun vedlegg med relevans for prosjektet skal følge søknaden.

Retningslinjer for stipendordningen

Det finnes egne retningslinjer for stipendfondet.

Kontaktpersoner

Hildegunn Bruland, hildegunn.bruland(a)uit.no, tlf 77 64 55 35

Arnstein Johnskareng, arnstein.johnskareng(a)uit.no, tlf 77 64 69 02

*******************

Dá lea stipeandaortnet mii lea čadnon sámegillii UiT Norgga árktalaš universitehtas. Stipeandafoanda lea ásahuvvon Valerie Stadler Jacobsena muitun, su isida Terje Johan Jacobsena dáhtu mielde. Sámi dutkamiid guovddáš hálddaša ortnega.


Ohcanáigemearri

2022 ohcanáigemearri lea sotnabeaivve cuoŋománu 24. b. 2022 dii. 23:59.

Valerie Stadler Jacobsen stipeandafoandda ulbmil

Stipeandaortnega ulbmil lea movttiidahttit eanet studeanttaid aktiivvalaččat geavahišgoahtit sámegiela iežaset oahpuin, vai dat boađášii buorrin boahttevaš doaimmaide. Prošeavttat mat leat čadnon sámegielaid ealáskahttimii sáhttet maid oažžut doarjaga.

Geat sáhttet ohcat?

Studeanttat buot dásiin geat barget sámegielain iežaset oahpuid ektui, vrd. ulbmila, sáhttet ohcat stipeandda.

Stipeandda sturrodat

Juohke stipeanda lea 10 000 ruvnno.

Mo ozat?

Čále ohcama sierra ohcanskovvái. Ohcamis galgá čilget mo ohcan heive stipeandda ulbmiliidda (1 siidu). Ohcan sáddejuvvo e-poastan dán e-poastačujuhussii: postmottak@sami.uit.no

Ohcama mildosat

Dušše relevánta mildosat galget čuovvut ohcama.

Stipeandafoandda njuolggadusat

Stipeandafoanddas leat sierra njuolggadusat.

Oktavuođaolbmot

Hildegunn Bruland, hildegunn.bruland(a)uit.no, tlf 77 64 55 35

Arnstein Johnskareng, arnstein.johnskareng(a)uit.no, tlf 77 64 69 02Frist: 24.04.2022