Sápmi - en nasjon blir til

Sápmi er samenes navn på sitt eget land og sin egen nasjon – en nasjon uten statsgrenser og stat, men med felles språktradisjoner, felles historie og en felles kultur.

Utstillingen åpnet i 2000 og har som formål å vise hva som skjedde med samisk kultur og språk i møtet med det norske samfunn etter siste krig, med framveksten av den moderne Samebevegelsen. 

Utstillingen viser hvordan samene, fra å være en spredt og fåtallig utkantbefolkning i flere land, har utviklet et nasjonalt fellesskap og etablert seg som et moderne urfolk.

Denne kulturelle og politiske prosessen beskrives gjennom tre perioder (1945-60, 1960-80 og 1980-i dag).

Utstillingen omfatter også interaktive video-intervju tekstet på tre språk, og et billedspill om Alta-Kautokeino-konflikten.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 06. februar 2000 kl. 10.00
Slutter: 31. desember 2099 kl. 23.59
Hvor: Tromsø Museum
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle