Disputas - cand.polit. Hege Andersen

Cand. pol. Hege Andersen skal disputere for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning statsvitenskap 15. mars med avhandlingen: Enablers for change. A mixed-methods study of Lean-based quality improvement in hospitals.

 

Bedømmelseskomitéen består av:

  • post.doc. ph.d. Pamela Mazzocato, Karolinska Institutet, Sverige – 2. opponent
  • førsteamanuensis dr.polit. Gro Kvåle, Universitetet i Agder – 1. opponent
  • professor dr.polit. Turid Moldenæs, UiT Norges arktiske universitet (leder av komiteen)

 

Disputasen vil ledes av førsteamanuensis Hilde Marie Pettersen, ISS

 

Prøveforelesningstekst over oppgitt emne holdes samme dag og sted, kl.10.15

«Lean-inspirerte strategier i styringen av det norske helsevesenet: hva, hvor, hvorfor og hvordan?».

Når: 15.03.16 kl 12.15–15.00
Hvor: B1005
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Gabriela Maria Sirbu
Legg i kalender