Disputas – Master of Public Health Rajesh Shigdel

Master of Public Health, Rajesh Shigdel, disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

"Cortical porosity as a target for fracture prevention: The Tromsø Study"

Kort sammendrag av avhandlingen:

Måling av beintetthet er den eksisterende gullstandarden som brukes for å diagnostisere beinskjørhet og for å fastslå risiko for brudd. Dette til tross for at metoden har mange begrensninger, og de fleste beinbrudd oppstår blant kvinner som ikke har beinskjørhet.

Formålet med studien var å undersøke hvorfor noen kvinner har høy beinomsetning, taper mye beinmasse og brekker bein, mens andre ikke gjør det. Hypotesen var at kvinner med brudd har en unormal beinstruktur, særlig i det ytterste «skallet» av beinet, som ikke oppdages ved vanlig måling av beintetthet. Deltakerne ble rekruttert fra Tromsøundersøkelsen. De fylte ut spørreskjema, avga blodprøver, fikk målt beintetthet og tatt en CT undersøkelse. Disse CT bildene ble analysert ved hjelp av en nyutviklet metode.

Resultatene viste at kvinner med beinbrudd hadde en mer porøs beinstruktur ytterst i «skallet» av lårbeinet sammenlignet med kvinner uten beinbrudd. Dette bekreftet dermed vår hypotese. Disse resultatene er viktig fordi måling av beinstruktur med CT muligens kan inngå i et framtidig diagnostisk verktøy for å finne de kvinnene som har høy risiko for beinbrudd, slik at de kan få forebyggende behandling for beinskjørhet. Prosjektet er finansiert av Helse Nord.

 (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder forsker Åshild Bjørnerem, Institutt for helse- og omsorgsfag
Biveileder forsker Luai Awad Ahmed, Institutt for helse- og omsorgsfag

Bedømmelseskomiteen
Professor Joop van den Bergh, School of Nutrition & Translational Research in Metabolism, Maastricht University Medical Center, The Netherlands – 1. opponent
Førsteamanuensis Mari Hoff, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) – 2. opponent
Førsteamanuensis Marit Waaseth, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder
Førsteamanuensis Gyrd Thrane, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 09:00, samme sted: “Assessment of bone quality in clinical practice: how to use DXA and other bone imaging techniques for fracture risk evaluation”.

Når: 02.03.16 kl 11.00–15.00
Hvor: Tabletten, Farmasi-bygget
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Laila Berg Nilsen
Legg i kalender