Disputas - Cand. philol. Knut Ljøgodt

Cand.philol. Knut Ljøgodt vil for dr.philos.-graden i humaniora og samfunnsfag, studieretning kunstvitenskap, offentlig forsvare avhandlingen:

"Historiemaleriet i Norge”

Bedømmelseskomité:
Professor emeritus, dr. Tomas Bjørk, Stockholms universitet (førsteopponent)
Professor emeritus mag.art. Gunnar Danbolt, Universitetet i Bergen (andreopponent)
Professor dr.art. Svein Aamold, UiT Norges arktiske universitet (leder av komiteen)  

Disputasen ledes av prodekan for utdanning Cathrine Theodorsen, HSL-fakultetet, UiT Norges arktiske universitet

 Prøveforelesninger er samme sted onsdag 13. januar kl.18.15-20.00.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 14. januar 2016 kl. 11.15–15.00
Hvor: Teorifagbygget, hus 6, auditorium 3
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: