Lørdaguniversitetet:Hva er klimarettferdighet ?

I forbindelse med FNs klimaforhandlinger kommer spørsmålet om rettferdig fordeling av utslippskvoter til å stå sentralt. Men hvilke krav bør vi stille til et slikt fordelingsprinsipp?

 

Representerer utslippskvoter en global fellesressurs som bør fordeles likt blant alle individene på kloden? Selv om dette prinsippet om lik fordeling av atmosfærens bæreevne står sterkt, så er det gode grunner til å sette spørsmålstegn ved det. For det første er det geografiske forskjeller i energibehov, tilpasningsbehov, utslippshistorie og ressurser. For det andre faller naturlige og kunstige territorielle karbonlagre ut av bildet. Vi spør: Hvem har ansvar for disse karbonlagrene, og bør ikke et begrep om klimarettferdighet reflektere forskjeller i fordeling og vedlikehold av karbonlagre på jorden? Filosof Øyvind Stokke holder foredraget denne lørdagen. Foto tatt av Jon Aars, Norsk Polarinstitutt.

Når: 12.12.15 kl 13.00–14.00
Hvor: Studentsamfunnet Driv
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder: