Fridtjof Nansen

Utstillingen handler om den første Framferden og om forskeren og oppdageren Fridtjof Nansens forsøk på å erobre den geografiske Nordpolen.

Utstillingen tar for seg den første Framferdens forsøk på å nå Nordpolen mellom 1893 og 1896. Med brev, bilder og gjenstander fortelles historien om en ekspedisjon som i sin tid ble feiret som en av de største norske heltedåder noensinne.

Målet med ekspedisjonen var å nå den geografiske Nordpolen og å utforske ukjente områder i Arktis. I tillegg til leder og initiativtaker Fridtjof Nansen fulgte det med et mannskap på 11 stykker. Med ulike ferdigheter samlet på skipet og metoder og utstyr inspirert av urfolkskunnskaper var ekspedisjonen godt forberedt.

Ved å la Fram fryse inne i isen ønsket man å utnytte strømmene i Nordishavet som i teorien skulle frakte skipet mot Nordpolen. Fram var derfor spesialkonstruert av båtbygger Colin Archer for å tåle trykket fra drivisen, og utgjorde en enkel, men relativt behagelig base i løpet av de årene ekspedisjonen varte. Mannskapet førte et rutinepreget liv der dagene var fylt av vitenskapelige målinger og eksperimenter.

Etter en stund ble det klart at Fram ikke kom til å nå målet på grunn av strømmer som minimerte skipets fremdrift. Nansen og Hjalmar Johansen valgte da å forlate skipet i et forsøk på å nå Nordpolen ved hjelp av ski, sleder og hundespann. Etter hvert måtte de likevel gi tapt, og etter 15 måneder var alle ekspedisjonsdeltakerne trygt tilbake i Norge. 

Fotograf: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum. Kajakken er en nøyaktig kopi av den Hjalmar Johansens brukte under den første Framferden mellom 1893 og 1896. Kopien er laget av Anders Thygesen og er en gave fra Fritz Heisler, Østerrike.
Starter: 13.03.15 kl 00.00
Slutter: 31.12.99 kl 00.00
Hvor: Polarmuseet
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Legg i kalender