Dieđiheapmi dan neahttasiiddu bokte. Lágideaddjit mákset gaskabeivviid ja lunššaid, ii leat konferánsadivat, muhto oassálastit mákset ieža mátki ja orruma. Mii leat doallan lánjáid Leavnnja ja Verdde hoteallas.

Go diŋgot fertet dieđihit ahte don leat oassálastimen GoSápmi -konferánssa. Lea maid vejolaš diŋgot lánja Fjordutsikten motell & Camping AS mii lea Leavnnja guovddážis. Girdifitnodat DAT girdá golmma geardde beaivái Romssa ja Leavnnja gaskkas.

Dieđihanáigemearri: 15. golggotmánnu!

Påmelding skjer via denne nettsiden. Arrangørene dekker middag og lunsjer uten at det påløper konferanseavgift, mens deltakerne selv betaler for reise og overnatting. Det er reservert et antall rom ved Lakselv hotell og Verrde Hotel Lakselv.

Ved bestilling av hotellrom bes oppgitt at det deltas på GoSápmi-konferansen. Det er også mulig å bestille overnatting på Fjordutsikten Motell & Camping AS som ligger nært Lakselv sentrum. Flyselskapet DAT har tre daglige avganger mellom Tromsø og Lakselv.

Påmeldingsfrist: 15. oktober!

Registration is via this website. The organizers cover dinner and lunches without incurring a conference fee, while the participants themselves pay for travel and accommodation. A number of rooms have been reserved at Lakselv Hotel and Verrde Hotel Lakselv.

When booking a hotel room, please state that you are attending the GoSápmi conference. It is also possible to book accommodation at Fjordutsikten Motell & Camping AS, which is located near the center of Lakselv. The airline DAT has three daily departures between Tromsø and Lakselv.

Deadline for registrations: October 15th!