Program

Program

11.15 Registrering, lett servering
12.00

Velkommen
Anne Grethe Olsen, Kvalitets- og utviklingssjef Finnmarssykehuset
John Helland, Kommunalleder Helse og sosial Alta kommune

12.15 Hvorfor sier akuttforskriften at leddene i den akuttmedisinske kjeden skal trene samhandling og samarbeid? 

Steinar Olsen, Avdelingsdirektør, Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste. Helsedirektoratet
Jan Magne Linnsund, Seniorrådgiver, Avdeling allmennhelsetjenester. Helsedirektoratet

12.30

Økt 1: Hvorfor BEST i Alta
Ordstyrer: Hilde Hætta Eng

15 min

Hvorfor BEST trening
Hvorfor er det viktig med tverrfaglige simulerings øvelser i akuttmedisin? 
Torben Wisborg, anestesilege grunnlegger av BEST nettverket

15 min

Hvorfor BEST trening i Alta
Hvordan startet BEST treningen og hvordan har vi greid holde på i 10 år?
Risten Utsi, lege og Geir Jøran Sara ambulansearbeider Alta

15 min

Hvordan gjør vi det i Alta
En film som viser momentene i en BEST trening i Alta
Hege Holmgren, sykepleier Alta kommunale legevakt

30 min 

Diskusjon: Hva kan vi lære av BEST trening i Alta (oppstart og vedlikehold av trening)?
Deltagere: Torben Wisborg, Risten Utsi, Geir Jøran Sara, Hege Holmgren 

13.45

 Pause

1415

Økt 2: «Hva har vi gjort bra, og hva kan vi gjøre bedre neste gang..» 
Ordstyrer: Anne Davidsen

15 min 

Erfaringer fra klinikk prehospitale tjenester, Finnmarkssykehuset

Hvordan har BEST trening økt kvaliteten av prehospital behandling i Finnmark, og hva kan vi gjøre for å heve kvaliteten videre?

Klinikksjef Jørgen Nilsen, Finnmarkssykehuset

15 min

Erfaringer fra Alta kommune

Hvordan har BEST trening økt kvaliteten av prehospital behandling i Alta, og hva kan vi gjøre for å heve kvaliteten videre? 
Kenneth Johansen, kommuneoverlege Alta Kommune

15 min 

Erfaringer fra deltakere på BEST trening

Hvorfor er BEST trening viktig for oss, hvordan kan det bli bedre?
Christina Einvold sykepleier Alta legevakt,  Ruth Cecilie Jakobsen ambulansearbeider Alta, Erling Espeland allmennlege Alta

30 min 

Diskusjon: Hvordan kan vi ta vare på, og utvikle BEST trening i Alta og Finnmark?

Jørgen Nilsen, Kenneth Johansen, Christina Einvold, Ruth Cecilie Jakobsen, Erling Espeland 

15.30 

Pause

16.00

Økt 3: trening av lokale akuttmedisinske team i Norge
Ordstyrer: Magnus Hjortdahl

25 min 

Tverrfaglig trening i andre deler av Norge
Eksempler på andre steder som trener regelmessig tverrfaglig på akuttmedisin.
Anders Svensson fastlege, kommuneoverlege Bø (i Vesterålen)

*

Trygve Torjusen fastlege, Kvinnherad

15 min

Trening av lokale akuttmedisinske team i Norge i dag
Hva vet vi om omfang, kvalitet og regelmessighet?
Helen Brandstorp NSDM

15 min

Hvordan få trent lokale akuttmedisinske team?
Sverre Rørveit NKLM

30 min 

Diskusjon: Hvordan legge til rette for, og følge opp trening av lokal medisinske team?
Helen Brandstorp, Sverre Rørtveit, Anders Svensson, Steinar Olsen (hdir), Jan Magne Linnsund (Hdir)

1725-1730

Avslutning 

1800

 Middag på Thon hotel Vica (gratis for deg som deltar på seminaret)