Lansering av SFF Integreat

Illustrasjons-/bannerbilde for Lansering av SFF Integreat
Integreat

Velkommen til den offisielle åpningen av SFF Integreat - norsk senter for kunnskapsdrevet maskinlæring ved Universitetet i Oslo, UiT Norges arktiske universitet, og Norsk regnesentral.

Senter for fremragende forskning Integreat ble etablert i september 2023 med finansiering fra Forskningsrådet (2023-2033). Senteret er ledet av Universitetet i Oslo, UiT Norges arktiske universitet og Norsk regnesentral. 

Integreat vil forbedre maskinlæring og gjøre det mer bærekraftig, presist, pålitelig og etisk.

Om senteret

Ved å dra nytte av ekspertisen til ledende forskere, unge talenter og anerkjente internasjonale eksperter, vil Integreat være med på å definere det nyskapende området kunnskapsdrevet maskinlæring i Norge.

Å forbedre maskinlæring er avgjørende for å løse utfordringer innen vitenskap, helse og samfunn, og kan gjøre Norge verdensledende innen kunstig intelligens (KI).

Maskinlæring er den matematiske og datadrevne motoren til kunstig intelligens, og dermed en grunnleggende kraft for teknologisk fremskritt i vår stadig mer digitale og datadrevne verden.

I motsetning til den nåværende vektleggingen av datadrevne tilnærminger innen maskinlæring, utvikler Integreat teorier, metoder, modeller og algoritmer som integrerer generell og domenespesifikk kunnskap med data. Dette legger grunnlaget for neste generasjons maskinlæring. Dette vil bli gjort ved å kombinere matematiske og datadrevne tilnærminger, samt metodologiene til statistikk, logikk og maskinlæring på unike måter.

Institutt for fysikk og teknologi ved Fakultet for naturvitenskap, UiT leder Integreat sammen med Universitetet i Oslo og Norsk regnesentral.

Streaming-lenke

Program

Oppdateres fortløpende, endringer kan forekomme

  • Velkommen v/rektor Universitetet i Oslo, Svein Stølen
  • Åpningsinnlegg v/Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel
  • Tale og overrekkelse av et SFF-plakett v/Administrerende direktør Norges forskningsråd Mari Sundli Tveit
  • Tale v/senterleder Arnoldo Frigessi
  • Tale v/ representant UiT Norges arktiske universitet (bekreftes)
  • Senterledere og forskere tidlig i karriere snakker om forventninger til senteret
  • Samtale mellom Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel og deltakere i programmet rundt kunstig intelligens

Deltakere

Kontakt

Senterleder Arnoldo Frigessi og Administrativ leder Maria Dikova.

Når: 19.08.24 kl 11.00–12.00
Hvor: Universitetet i Oslo, Blindern, Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket), HumSam-scene, Moltke Moes vei 39
Sted: Digitalt, Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Enhet
Lenke: Klikk her
Kontakt: Maria Dikova
Telefon: +47 22858898
E-post: mariyad@math.uio.no
Legg i kalender