Disputas og prøveforelesning - Aila Biret Henriksen Selfors

Den 23. mai holder Aila Biret Henriksen Selfors prøveforelesning og disputerer for ph.d.-graden i rettsvitenskap.

Fotografi av Aila i portrett, hun smiler.
Aila Biret Henriksen Selfors Foto: UiT

PRØVEFORELESNING

Aila Biret Henriksen Selfors holder prøveforelesning for ph.d.-graden i rettsvitenskap over oppgitt emne: 

«Redegjør for reindriftssiidaens rolle i lovgivningen, og for rettspraksis som gjelder en siidas rettigheter eller prosessuelle stilling. Både høyesterettspraksis og lagmannsrettspraksis skal behandles.»

DISPUTAS

Doktoranden vil offentlig forsvare for  ph.d.-graden avhandlingen: 

«Anerkjennelse av samiske landrettigheter»

Bedømmelseskomité:

Professor emerita Kirsti Strøm Bull, Universitetet i Oslo (førsteopponent)

Professor Heikki Pihlajamäki, Universitetet i Helsingfors (andreopponent)

Professor Gunnar Eriksen, UiT Norges arktiske universitet (komiteleder)

Disputasen blir ledet av dekan, professor Tore Henriksen, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Doktoranden vil presentere avhandlingen sin på nordsamisk. Presentasjonen vil bli simultantolket. Tolkingen kan følges ved å laste ned appen «Interactio» til egen telefon. Se vedlagte veileder for nedlasting og bruk av appen. Vi ber om at dere laster ned appen før disputasen. Husk også å ta med egne høretelefoner.   

For dere som følger strømmingen, og som også skal følge tolking via appen, vær obs på at strømmingen har 20 – 40 sekunders forsinkelse, så lyden fra tolkingsappen vil ikke være synkron med strømmingen.

Strømming

Det hele kan strømmes ved å følge lenkene under; 
Antall bolker: 3

Bolk 1:
23.05.2024 10:15 - 11.15 (varighet: 01:00)
Direktelenke: 
https://uit.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=e36513f0-1142-49a6-ba60-b169007de1d8

Bolk 2:
23.05.2024 12:15 - 14.10 (varighet: 02:00)
Direktelenke: 
https://uit.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=b597c62a-7759-4e39-b1bf-b169007de350

Bolk 3:
23.05.2024 14:15 - 15.30 (varighet: 01:00)
Direktelenke: 
https://uit.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=711294af-40d5-424f-9997-b169007de46b

Når: 23.05.24 kl 12.30–16.00
Hvor: Auditorium 2, TEO-H1
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Lenke: Klikk her
Kontakt: Lise Beate Mikalsen
Telefon: 77620991
E-post: lise.b.mikalsen@uit.no
Legg i kalender