Felles fagdag for alle ved UiT i Harstad

Illustrasjons-/bannerbilde for Felles fagdag for alle ved UiT i Harstad

Lær mer om fleksible metoder og hybrid undervisning. Fredag 14. juni inviterer vi alle ansatte, både vitenskapelige og administrative, til en felles dag fylt med spennende og relevante foredrag.

ITA og Result kommer for å dele gode tips og triks til oss, og flere ansatte ved campusen i Harstad skal dele av sine erfaringer.

Sammen blir vi enda bedre rustet til å møte de utfordringene vi står overfor.

 • Tid: 10:30-15:00
 • Sted: Store auditorium

Det blir servert lunsj – meld dere på via påmeldingsknappen.

Program:
 • 10:30-10:40: Rikke Gürgens Gjærum: Innledning om betydning av varierte og studentaktive arbeidsformer etter endringer i studieprogramporteføljen. 

 • 10:40-11:00: Gunhild Årnes Guttvik: Ny arbeidshverdag: hvordan bygge godt arbeidsmiljø og rutiner i en digital og fleksibel hverdag? 

 • 11:00-11:20: Nils Johan Lysnes: Digitalt læringsmiljø: hvilke digitale hjelpemidler har vi for å gi undervisning på et flercampusuniversitet? 

 • 11:20-11:30: Diskusjon i plenum: Hvilke utfordringer og muligheter erfarer de ansatte med det digitale arbeids- og læringsmiljøet? 


 • 11:30-11:40: Kaffe- og frukt - beinstrekk 


 • 11:40-11:55: Nils Magne Larsen: Nye fleksibiliserte studieprogram på Handelshøgskolen – tilrettelegging med asynkrone ressurser. 

 • 11:55-12:10: Trude Høgvold Olsen: Mellomrommet - den viktige tida: om hvordan uformelt følge opp samlingsbaserte studenter mellom samlinger? 

 • 12:10-12:20: Vilde Wickmann: Det sosiale gullet: om 9 alternative aktivitetspakker fra Samskipnaden til samlingsbaserte studier. 

 • 12:20-12:40: Diskusjon i plenum: Erfaringsdeling på tvers – hvordan kan vi samhandle bedre fremover i Harstad som del av endringer med studieprogramporteføljen? 


 • 12:40-13:10: Formiddagsmat i Panorama 


 • 13:10-13:20: Øystein Lund: Læringsdesign & hjelp til selvhjelp – hva tilbyr Result av tjenester? 

 • 13:20-13:30: Result: Produksjon av podcast brukt til omvendt klasserom. 

 • 13:30-13:40: Result: Om å lage videoforelesning med oppfølgende studentaktiv workshop.  

 • 13:40-13:50: Diskusjon i plenum: Diskusjon om produksjon av podcast og videoforelsning, erfaringsdeling. 

 • 13:50-14:00: Gry Hellem Mortensen & Jørn Hjellnes: Erfaringer med VR i undervisning – et ubrukt potensial? 

 • 14:00-14:05: Rikke Gürgens Gjærum: Intro «Learning by doing». 

 • 14:05-14:10: Øystein Klemetsen & Karina Karlsen: Studentene trenger å øve – eksempel på praktisk undervisning på tvers. 
   
 • 14:10-14:20: Gunn Elin Fedreheim Erfaringer med å tilpasse studier og forskning til avtakerfeltes behov. 


 • 14:20-14:30: Påfyll på kaffen og kokosboller 


 • 14:30-14:40: Jørgen Breivik: En ny verden: erfarte utfordringer med AI og eksamen. Se også UiTs nettsider om bruk av AI. 

 • 14:40-15:00: Diskusjon i plenum: Hva vil AI bety for vurdering på UiT og på de enkelte studieprogrammene?  Og det beste av alt – når vi er ferdig så sklir vi rett over i årets sommerfest!
Når: 14.06.24 kl 10.30–15.00
Hvor: Store auditorium
Sted: Harstad
Målgruppe: Ansatte, Inviterte
Lenke: Klikk her
Ansvarlig: Tomas Rolland

Meld meg på!
Legg i kalender