Hvordan står det til med universitetsdemokratiet?

Forskerforbundet ved UiT inviterer alle interesserte til dagseminar på 132 AUD UB i Tromsø eller Teams fredag 26.04.24 kl 10-1500

Invitasjon til åpent seminar ved UiT: «Hvordan står det til med universitetsdemokratiet?»

Forskerforbundet ved UiT inviterer alle interesserte til dagseminar på 132 AUD UB i Tromsø eller Teams fredag 26.04.24 kl 10-1500

Kart for rom: https://link.mazemap.com/YMF15eEW

Meld på her eller QR kode under: https://nettskjema.no/a/415631

Universitetenes styringsform har tradisjonelt vært basert på kollegiale organer og valgte ledere, men mye er endret de siste årene. Hvordan skal de ansatte nå involveres i beslutningsprosesser? Og bør instituttledere, dekaner og rektorer velges eller ansettes? Hvilke fordeler og ulemper har de løsningene forskjellige institusjoner har valgt? Og hvordan er erfaringene med ulike modeller her ved UiT?

Kl 1000-1200 Første del:

«Hvordan skape gode vilkår for universitetsdemokratiet?»

  • Aksel Tjora, professor ved NTNU.
  • Åshild Olaussen, spesialrådgiver i Forskerforbundet.
  • Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning UiT.
  • Ketil Zachariassen, førsteamanuensis ved HSL og valgt representant for fagansatte i universitetsstyret ved UiT.

Kl 1200-1300 Lunsj ved auditoriet.

Kl 1300-1430 Andre del: «Erfaringer med ulike styringsformer ved UiT»

  • Jarle Aarbakke, tidligere rektor ved UiT (2002-2013).
  • Anne-Britt Flemmen, dekan ved HSL-fak.
  • Arne Smalås, dekan ved NT-fak.

Kl 1430- Avsluttende paneldebatt.

Påmelding av hensyn til lunsj og lenke Teams, se påmeldingslenke.

Det vil også bli anledning til å følge seminaret via Teams (lenke sendes påmeldte)

Viktig før lønnsoppgjøret 2024: Bli medlem av den største fagforeningen ved UiT her: https://www.forskerforbundet.no/bli-medlem

Når: 26.04.24 kl 10.00–14.30
Hvor: Aud UB, Tromsø
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Kontakt: Baard Herman Borge
E-post: baard.h.borge@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender