Kurs i grunnleggende førstehjelp - Harstad

Formålet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende opplæring i livreddende førstehjelp. Kursholder er Ann Rita Isaksen fra Hemis AS.

Kurset har en teoretisk og praktisk del der vi gjennomgår følgende tema:

  • Først på skadested
  • Varslerutiner ved hjertestans
  • Hjertestans
  • Hjerneslag
  • Sirkulasjonssvikt/sjokk
  • Bevisstløshet og livløshet
  • Ufrie luftveier (fremmedlegemer)
  • Hjerte-lunge-redning (HLR)
  • Praktiske øvelser HLR, frie luftveier, hjertestarter

Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs!

Merk: Kl. 10.45 - 11.15 gjennomføres det en egen del om temaet strømgjennomgang for såkalt "instruert personell" med krav om FSE-opplæring. De som skal delta på denne gjennomgangen bes om å krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Når: 04.06.24 kl 11.30–15.00
Hvor: Undervisningsrom 9
Sted: Harstad
Målgruppe: Ansatte, Inviterte
Kontakt: Live Schjøtner Silester
Telefon: +4777058205
E-post: live.s.silester@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender