Jubileumsseminar: Barn og unge i nord

Illustrasjons-/bannerbilde for  Jubileumsseminar: Barn og unge i nord
Montasje av illustrasjonsbilder: Mostphotos

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) markerer 30 år med forskning, undervisning og fagutvikling. Velkommen til feiring, foredrag og faglig fellesskap!

Foreløpig program (oppdateringer og endringer kommer)

09:00 Velkommen

Hilsen til jubilanten ved tidligere instituttledere Merete Saus og Per Håkan Brøndbo og nåværende instituttleder Monica Martinussen.  

09:45-10:00 Pause 

10:00-11:00:  Kort og godt om forskning og fagutvikling. Flere 10 minutters innlegg innen ulike tema om barn og unge.

Ungsinn: Innsikt før innsats. Utvikling av gode tjenester for barn og unge v/ førstelektor Helene Eng 

Forebygging og behandling av atferdsvansker v/ universitetslektor Oddbjørn Løndal 

Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn v/ stipendiatene Pål Wessel, Ida Mari Haug og Therese B. Halvorsen  

BeProx: Forebygging av mobbing i barnehagen v/ stipendiat Josefine Jonsson 

Involvert: Barn og unges medvirkning v/ professor Anita Salamonsen 

11:00-11:45: Lunsj  

11:45-13:00:  Kort og godt om forskning og fagutvikling. Flere 10 minutters innlegg innen ulike tema om barn og unge.

Hva forteller foreldrene oss? Resultater fra brukerundersøkelser i kommunale tjenester v/ universitetslektor Mariann Bellika Hansen og professor Sabine Kaiser 

Barnevernets undersøkelsesarbeid: Fra bekymring til beslutning v/ professor Svein Arild Vis 

Forskning på slektsfosterhjem i 25 år - Hva bør vi fokusere på framover? v/ førsteamanuensis Jeanette Skoglund 

To tiår for barn som pårørende - våre bidrag v/ professor Charlotte Reedtz 

Hva gjør vi med de triste og engstelige barna? v/ førsteamanuensis Frode Adolfsen 

Opp og NettOpp – to lovende digitale selvhjelpsverktøy for barn og unge v/ stipendiat Helene Høgsdal 

13:00-13:15 Pause 

13:15-13:45  «Et møte med Døden - å snakke med barn om døden» ved forfatter Endre Lund Eriksen. 

Les mer

13:45-13:55 Takk for idag v/ dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet Gunbjørg Svineng.

Vi tar imot spørsmål i pausene  

Det blir kaffe og enkel servering.

Deler av programmet blir tilgjengelig i opptak. 

Når: 07.06.24 kl 09.00–14.00
Hvor: Aud Cerebrum, MH 2
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Mariann S. Karlsen
Telefon: 77645873
E-post: mariann.s.karlsen@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender