Exhibition Opening: Unissued Diplomas

Saturday 24 February marked two years since the full-scale invasion of Ukraine by Russia. This is marked with the photo exhibition Unissued Diplomas in the Solhallen at UiT in Tromsø.

In this international traveling exhibition, we get the stories of 40 young Ukrainian students who have been robbed of their lives since the invasion started in 2022. The opening in Solhallen is set for Wednesday 28 February, at 1 pm.

Montering av fotoutstilling.

Photo exhibition: Unissued Diplomas opens in the Solhallen at UiT in Tromsø on Wednesday 28 February, at 1pm. Photo: Jakob Bjørvig Henriksen / UiT

–  This exhibition has been created to remind the world that a full-scale invasion is still ongoing. It takes lives. Students have lived on the edge and sacrificed their future for their country. The exhibition is about 40 such stories. Come and see. Come and remember. Come and support, says Larissa Acharya, chief architect and art manager at Seksjon for areal og utvikling.

Read more about the project and the photo exhibition Unissued Diplomas online here.

The exhibition will hang in Solhallen until Wednesday 3 April, in other words for five weeks. It will then move on to Alta, Kirkenes, Narvik and Harstad respectively.

Program

  • Welcome and introduction by Larissa Acharya, art manager at Seksjon for areal og utvikling, UiT
  • Dag Rune Olsen, rector at UiT The Arctic University of Norway
  • Personal stories by student Daryna Ivantsova about the exhibition and her own experiences from studying in Ukraine.

There will be coffee and cake.


PÅ NORSK: 

Lørdag 24. februar var det to år siden Ukraina ble fullskala invadert av Russland. Dette markeres med fotoutstillingen Unissued Diplomas i Solhallen ved UiT i Tromsø.

I denne internasjonale vandreutstillingen får vi historiene til 40 unge ukrainske studenter som er frarøvet livet siden invasjonen startet i 2022. Åpningen i Solhallen er satt til onsdag 28. februar, klokken 13.00.

–  Utstillingen er lagd for å minne verden om at en fullskala invasjon fortsatt pågår. Det tar liv. Studenter har levd på kanten og ofret sin fremtid for landet. Utstillingen handler om 40 slike historier. Kom og se. Kom og minnes. Kom og støtt, sier Larissa Acharya, overarkitekt og kunstforvalter på Seksjon for areal og utvikling.

Les mer om prosjektet og fotoutstillingen Unissued Diplomas her på nett.

Utstillingen vil henge i Solhallen til onsdag 3. april, altså i fem uker. Deretter vil den gå videre til henholdsvis Alta, Kirkenes, Narvik og Harstad.

Program:

  • Velkomst og introduksjon av Larissa Acharya, overarkitekt og kunstforvalter på Seksjon for areal og utvikling, UiT
  • Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet
  • Personlige historier av student Daryna Ivantsova om utstillingen og hennes egne erfaringer fra studier i Ukraina.

Lett servering: Kaffe og kake

To kvinner henger opp bilder til en internasjonal fotoutstilling.
Internasjonal fotoutstilling: Unissued Diplomas åpner i Solhallen ved UiT i Tromsø onsdag 28. februar, klokken 13.00. Foto: Jakob Bjørvig Henriksen / UiT

Når: 28.02.24 kl 13.00–14.00
Hvor: Solhallen
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Larissa Acharya
Telefon: 922 55 722 / 77620908
E-post: larissa.acharya@uit.no
Legg i kalender