Lørdagsuniversitetet: Sápmi ja UiT - en miniforedragsserie

Illustrasjons-/bannerbilde for Lørdagsuniversitetet: Sápmi ja UiT - en miniforedragsserie

Lørdagsuniversitetet: Sápmi ja UiT - En miniforedragsserie 

I anledning samisk uke og feiringen av samefolkets dag, har UiT lagt til rette for en rekke aktiviteter og arrangementer på og rundt campus, og vi er glade for å få besøk at et utvalg av forskere innen det samiske hos oss på Lørdagsuniversitetet.
Lørdag 17 februrar inviterer vi til en miniforedragsserie, 3 korte foredrag med forskjellige spennende temaer innen samisk forskning, går slag i slag i Festsalen på Rødbanken.
Hvor: Tromsø, Rødbanken, Festsalen 4 etg
Når: 17. Februar kl 13:00-14:00
Her får du møte og høre er om:
Ketil Zachariassen
"Ein nasjonaldag i Støypeskeia"
Rundt 1990 vedtok dei nordiske samkonferansane nasjonale symbol som flagg, nasjonalsong og nasjonaldag. Dette var del av den samiske nasjonsbygginga og del av pågåande kampen for samiske rettigheiter. Kvifor blei 6. februar valt som samisk nasjonaldag og korleis har degn vore feira?
Ketil Zachariassen er førsteamanuensis i moderne historie ved institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi ved UT og var medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen.
Anne-Hedvig Salmi Nordsletta
"Samiske perspektiver i fødselsomsorgen: Noe som er oversett eller som tas for gitt?"
Det finnes få eller ingen tidligere studier i Sápmi om samiske tradisjoner omkring svangerskap og fødsler. Tilbud innen helse og omsorg skal være kulturtilpasset. Øvrig forskning innen feltet samisk helseforskning har vært styrket gjennom de siste årene. I de nordiske landende ser man at det blir en stadig økende forståelse for at innvandrerkvinner skal få kulturtilpasset omsorg, men gjelder dette også urbefolkningen? Og hva menes egentlig med samiske tradisjoner når det gjelder svangerskap og fødsler? Dette foredraget gir et kort innblikk i hvordan fødselstilbudet for samiske kvinner har endret seg fra fortid til nåtid.
Anne-Hedvig Salmi Nordsletta er PhD-stipendiat ved SESAM, senter for samiske studier ved UiT og tilknyttet forskningsprosjektet "Gender in Sápmi".
Lill Tove Fredriksen
"Når fortellere tar tak i penna."
Hva vil det si at vi i den samiske kulturen har en rik kilde av fortellinger? Hvilken arv har pionerene, de første samiske forfatterne som valgte å ta i bruk det skriftlige mediet gitt videre til dagens samiske forfattere?
Lill Tove Fredriksen er førsteamanuensis i samisk litteratur ved Institutt for språk og kultur ved UiT
Velkommen! 
Når: 17.02.24 kl 13.00–14.00
Hvor: Tromsø
Sted: Tromsø
Målgruppe: Gjester / eksterne
Ansvarlig: Egil Bye Damsgård
Legg i kalender