Botanisk aften - Lær mer om planter!

Jonas Ness Pettersen

Ung botaniker Tromsø inviterer til månedlige botanikk-kvelder. Det er givende og viktig å kjenne til naturen rundt seg, og vi vil dykke ned i en ny arsgruppe under hver samling, som f.eks moser, bregner og lyng. Det blir også matservering. Velkommen!

Når: 15.02.24 kl 16.30–19.00
Hvor: Oppmøte på Grut Kafé på ILP bygget
Sted: Tromsø
Målgruppe: Studenter
Kontakt: Torunn B. Rosendal
Telefon: 45880409
E-post: Torunnros@aim.com
Legg i kalender