Disputas – Cand.med Tonje Anita Melum

Cand.med Tonje Anita Melum 

Melum disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Aspects of brain health and pain tolerance in a general population”

 

 

Avhandlingen er tilgjengelig her!
The doctoral thesis!

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15 samme sted:
“Pain in the stroke population” .

Prøveforelesningen vil også bli strømmet/the trail lecture will also be streamed. 

Disputasen starter  kl.1215
Disputasen vil bli strømmet herOpptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

The defense will be streamed here.  A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Smerte er en opplevelse som er et resultat av prosessering i et utbredt nettverk av hjerneområder. I denne studien har vi brukt datamateriale fra Tromsøundersøkelsen til å se på om det er sammenheng mellom noen aspekter av hjernens helse og smertetoleranse. Smertetoleranse ble målt ved å be deltagerne holde hånda i kaldt vann (3C) så lenge de klarte eller til en makstid (106 eller 120 sekunder).
Vi fant at det å ha høyere volum av grå substans sett på MR av hjernen og det å få høyere poengsum på kognitive tester, var forbundet med å holde ut med hånda i vannbadet lenger. Det å ha hatt et hjerneslag var forbundet med økt risiko for å trekke den ut tidligere.
Resultatene kan bety at personer som har sykdommer som påvirker hjernens grå substans eller kognitiv funksjon, eller som har hatt et hjerneslag, kan være mer følsomme for smerte eller ha større vansker med å håndtere den. Helsepersonell bør derfor være ekstra oppmerksomme på smerte i slike pasientgrupper.


Hovedveileder
Forsker Christopher Sivert Nielsen, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet og Avdeling for smertebehandling, Oslo Universitetssykehus. 

Biveiledere
Professor Ellisiv Bøgeberg Mathiesen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 

Bedømmelseskomité
Professor Luis Garcia-Larrea, Lyon Centre for Neuroscience (CRNL), INSERM og Claude Bernard University Lyon 1, France - 1. opponent.
Professor II Cecilie Røe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo Universitetssykehus – 2. opponent.
Førsteamanuensis II Sissel Løseth, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet - leder av komité. 

Disputasleder: Professor Sigrid Kufaas Brækkan, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

 

Når: 15.02.24 kl 12.15–15.45
Hvor: Auditorium Cortex, MH2
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Andrea Jennerwein
Telefon: 77645872
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender