Disputas - master Elmira Zhamaletdinova

Illustrasjons-/bannerbilde for Disputas - master Elmira Zhamaletdinova

disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde lingvistikk og vil offentlig forsvare avhandlingen:

"The many faces of “možno” in Russian and across Slavic:Corpus investigation of constructions with the modal možno"

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted:

"What Tense-Aspect-Mood features found in Russian are more universal cross-linguistically and what are specifically characteristic of Russian or Slavic languages? "

Prøveforelesning og disputas vil bli strømmet/the trial lecture and defense will be streamed here.

Disputasen starter kl. 11.15

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en måned.

A recording of the disputastion will be available for one month.

Avhandlingen er tilgjengelig her.

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

This dissertation explores the properties of the Russian modal word možno ‘be possible’ using a combination of cognitive linguistics and Construction Grammar approaches. The study unfolds across three key objectives: investigating the semantic, syntactic, and pragmatic aspects of možno, examining its constructional network, and offering a comparative analysis of how requests are expressed in Russian and other Slavic languages. The research uncovers language changes in Russian, particularly in the use of možno with personal clauses. Additionally, it sheds light on the diverse ways Slavic languages convey requests, considering factors like modality type and politeness. The findings not only contribute to our understanding of modality but also hold implications for cognitive linguistics and the analysis of constructional patterns in Slavic languages.

Hovedveileder:

professor Laura A. Janda, UiT Norges arktiske universitet

Biveileder:

professor Tore Nesset, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité:

professor PhD Alan Cienki, Vrije Universiteit, Amsterdam, førsteopponent

professor PhD Ljiljana Saric, Universitetet i Oslo, andreoppnent

professor Yulia Rodina, UiT Norges arktiske universitet

Disputasleder:

førsteamanuensis Ingeborg Høvik, Institutt for språk og kultur, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputas ingeborg.hovik@uit.no innen kl. 13.00 disputasdagen.

 

Når: 23.02.24 kl 10.15–15.00
Hvor: Digitalt, UiT, SVHUM B-1005
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Ansvarlig: Kari Torill Guldahl
Legg i kalender