Disputas Master in Public health Anna Teterina

disputerer for ph.d.- graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Panoramic radiograph analyses for early detection of osteoporosis in the population of Northern Norway”

Avhandlingen er tilgjengelig her

The doctoral thesis

Disputasen vil bli strømmet 
Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

The defense will be streamed

A recording of the disputation will be available for 24 hours.

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15

«Panoramic radiography: strengths and limitations» 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Osteoporosis is a medical condition characterized by the weakening and thinning of bones, making them more susceptible to fractures. In this multidisciplinary project, we explored whether dentists can identify people at risk of osteoporosis at an early stage by analyzing dental radiographs taken during routine dental check-ups. We used data from a populational-based study in Tromsø (Tromsø7) and discovered that dental radiographs show osteoporosis in women to the same extent as the osteoporosis risk assessment questionnaires currently employed by medical practitioners. Moreover, we developed an automated method for assessing dental radiographs to help dental practitioners save time when screening patients for osteoporosis.

Hovedveileder

Førsteamanuensis Napat L. Bolstad, Institutt for klinisk odontologi, UiT Norges arktiske universitet

Biveileder

Professor Bente Morseth, Idrettshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet

Sanyalak Nitratisairak, UiO

Bedømmelseskomité

Professor Reinhilde Jacobs, Katholieke Universiteit Leuven - 1. opponent

Professor Xieqi Shi, Universitetet i Bergen - 2. opponent

Førsteamanuensis Bo Wold Nilsen, Institutt for klinisk odontologi, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder: Førsteamanuensis Gro Eirin Holden, Institutt for klinisk odontologi, UiT Norges arktiske universitet

De som ønsker å opponere ex. auditorio, kan sende en e-post til leder av disputas innen kl. 13:00 disputasdagen: gro.e.holde@uit.no 

If you want to oppose ex. auditorio, send an e-mail to the leader of the defence before 13:00 on the day of the defence: gro.e.holde@uit.no 

Når: 26.01.24 kl 10.15–16.15
Hvor: Auditorium Cortex
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Andrea Jennerwein
Telefon: 77 64 58 72
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender