Senioruniversitetet - Foredrag: "Humanisme før og nå – sekulære og religiøse røtter"

Privat

Grunnloven fastslår at «vår kristne og humanistiske arv» er vårt nasjonale verdigrunnlag. I foredraget vil røtter til denne arven fra antikken bli trukket inn til forståelse og drøfting av hva den humanistiske arven nærmere kan bestemmes som. Hvilke tankemønstre fra historia profilerer og utfordrer den humanistiske arven? Kan man si noe om hva som skal til for å kalle seg en humanist?

Vi håper at foredraget kan vekke engasjement til en samtale om humanismen som utfordring til ulike livssyn.

Foredragsholder Arne Håkonseth
Foredragsholder Arne Håkonseth Foto: Privat

Foredragsholder Arne Håkonseth (f. 1956) er fra Lødingen og bosatt på Borkenes. Han er nylig pensjonert fra stillinga som prost i Trondenes prosti. Før det var han sokneprest i Kvæfjord (1993-2016) og kapellan i Grønnåsen i Tromsø (1984-93)


VELKOMMEN!
Når: 25.04.24 kl 12.00–13.30
Hvor: UiT Harstad, Havnegata 5, Grønt auditorium
Sted: Harstad
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Harald Torsteinsen
Telefon: 95207740
E-post: senioruniversitetet.harstad@gmail.com
Legg i kalender