Disputas - Master i fysioterapi Marcus Småvik Tutu Dasa

Marcus Småvik Tutu Dasa disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

«Energetics, energy availability and Relative Energy Deficiency in Sport (REDs) in female football players - Methodological perspectives and research implications»

Avhandlingen er tilgjengelig her! / The doctoral thesis is available here!


Auditoriet er åpent for publikum og disputasen strømmes. Opptak vil være tilgjengelig i et døgn.
The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed, and a recording of the disputation will be available for 24 hours.

Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 10.15 / The trial lecture starts at 10.15
Tittel/Title: "Iron deficiency in athletes: Causes, consequences and solutions”
Prøveforelesningen strømmes her / The trial lecture will be streamed here

Disputasen starter kl. 12.15 / The defense starts at 12.15
Disputasen strømmes her / The defense will be streamed here

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende en e-post til leder av disputasen innen kl. 13:00 disputasdagen:  cathrine.arntzen@uit.no
If you want to oppose ex. auditorio, send an e-mail to the leader of the defence before 13:00 on the day of the defence:  cathrine.arntzen@uit.no

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen/ Summary of the thesis
For idrettsutøvere er det avgjørende at energiinntaket gjenspeiler deres spesifikke energibehov for å unngå lav energitilgjengelighet, en tilstand hvor kroppen ikke får nok energi til å opprettholde homeostase og potensielt kan utvikle seg til relativ energibrist (REDs). Dette er et syndrom som kan ha skadelige helsekonsekvenser, inkludert forstyrrelser i menstruasjon, ben- og endokrine funksjoner. Blant kvinnelige fotballspillere er det begrenset kunnskap om energibehovene, samt forekomst og helsekonsekvensene assosiert med lav energitilgjengelighet og REDs.

De fire studiene i avhandlingen hadde som formål å øke denne kunnskapen, og de ble utført på totalt 60 profesjonelle fotballspillere i Norge. Vi fant at sporingsenheter som brukes til å kartlegge fysisk belastning i fotball underestimerer energiforbruket, noe som kompliserer nøyaktige beregninger av energitilgjengelighet. Det  gjennomsnittlige daglige energiforbruket var høyere (2918 kcal) enn energiinntaket (2274 kcal). En betydelig andel av spillerne hadde lav energitilgjengelighet, og karbohydratinntaket lå under anbefalte nivåer, spesielt på kamp- og treningsdager. Vi fant også at et mye brukt screeninginstrument innen idrett (Low Energy Availability in Females Questionnaire) for å identifisere risiko for lav energitilgjengelighet og REDs er uegnet til å identifisere fotballspillere i risiko for REDs. Unntaket var sannsynligheten for å avdekke menstruasjonsforstyrrelser. For øvrig var det oppsiktsvekkende at 30% av spillerne som ikke brukte hormonell prevensjon rapporterte menstruasjonsforstyrrelser. De fleste spillerne var ikke i risiko for å utvikle REDs. Risiko er dermed knyttet til individuelle faktorer, ikke til fotballspillere som gruppe.

Videre forskning innen dette fagområdet bør prioritere å utvikle metoder for å måle energiinntak- og forbruk som er valide i forhold til den intermitterende («av-og-på») fysiske aktiviteten som er typisk for fotball.  Resultatene fra avhandlingen innebærer at trenere og støtteapparat i enda større grad bør ha oppmerksomhet på å overvåke den enkelte spillers generelle helsestatus, og på at spillerne avstemmer energiinntak med energiforbruk, spesielt med hensyn til inntak av karbohydrater.
 
Veiledere/ Supervisors:
Hovedveileder/Main supervisor:
Professor Jan H. Rosenvinge, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Biveiledere/supervisors:
Professor Gunn Pettersen, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultetUiT Norges arktiske universitet.
Professor Jorunn Kaiander Sundgot-Borgen, Norges Idrettshøgskole

Professor Oddgeir Friborg, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT- Norges arktiske universitet
Førsteamanuensis Morten Kristoffersen, Høgskulen på Vestlandet

Bedømmelseskomité/Defensecomitee:
Senior Lecturer Sam Moss, University of Chester, UK – 1. opponent.
Professor K. Stephen Seiler, Universitetet i Agder – 2. opponent.
Førsteamanuensis Elin Evensen, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder/ Leader of defense:
Professor Cathrine Arntzen, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Når: 18.01.24 kl 10.15–16.00
Hvor: Auditorium Cortex, plan 7, MH Vest
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender