Disputas - Master i biomedisin Gustav Godtliebsen

Master i biomedisin Gustav Godtliebsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Exploring mitochondrial quality control mechanisms and mitochondria-lipid droplet interactions in cardiac cell models”

 

Avhandlingen tilgjengelig her/ The doctoral thesis                                       

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15:


«Ultrastructural encounters: exploring the social lives of organelles and their crosstalk in health and disease »

Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet her/ The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed here:

Direktelenke prøveforelesning:

 Disputasen starter 12.15
Disputasen vil bli strømmet her 

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn. / A recording of the disputation will be available for 24 hours.


Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Mitochondria are the main energy producers in heart muscle cells, which have many mitochondria to power the heart’s energy-intensive pumping. Studies of heart disease (such as heart failure) indicate mitochondrial dysfunction is central to disease progression. Cells have ways to keep their mitochondria healthy, including removing unhealthy mitochondria. How this quality control works in the heart is still not fully known. To power the heart requires a lot of energy which comes from turning fatty acids (preferably) into energy in the mitochondria. Fatty acids can be stored in lipid droplets for controlled use. Too many lipid droplets are detrimental to cells and associated with cardiomyopathy in patients with obesity or diabetes. Our use of advanced microscopy techniques to explore mitochondrial quality control mechanisms and lipid droplet accumulation in cardiac cells shed light on how these processes function in the heart. Our results will pave the way for new therapeutic approaches.


Hovedveileder

Førsteamanuensis Åsa Birna Birgisdottir, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Biveiledere

Forsker Deanna Wolfson, Institutt for fysikk og teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet

Professor Truls Myrmel, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Forsker Zambarlal B. Bhujabal, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

Bedømmelseskomité

Førsteamanuensis Thomas McWilliams, Translational Stemm Cell Biology & Metabolism Program, University of Helsinki - 1. Opponent

Førsteamanuensis Kay Oliver Schink, Center for Cancer Cell Reprogramming, Faculty of Medicine, University of Oslo – 2. opponent 

Professor Ellen Aasum, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet - leder av komité


Disputasleder:  Professor Christer Einvik, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen / Opponents’ ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to: christer.einvik@uit.no 

Når: 11.01.24 kl 10.15–15.30
Hvor: Auditorium Cortex, MH2
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Andrea Jennerwein
Telefon: 77645872
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender