Velkommen til informasjonsmøte på campus Harstad om samlingsbasert lærer- og barnehagelærerutdanning

Vil du kombinere jobb og familie med utdanning til lærer eller barnehagelærer?

Våren 2024 kan du søke samlingsbasert lærerutdanning i Narvik og barnehagelærerutdanning i Tromsø. UiT Norges arktiske universitet inviterer til åpent informasjonsmøte på campus Harstad tirsdag 13. februar 2024.

Behovet for kvalifiserte lærere og barnehagelærere er stort i hele landsdelen. UiT har flere ordinære utdanningstilbud for de som ønsker det, og tilbyr i tillegg samlingsbaserte utdanninger som lettere kan tilpasses de som trenger større fleksibilitet.

Høsten 2024 starter UiT blant annet samlingsbasert nettstøttet lærerutdanning i Narvik og samlingsbasert barnehagelærerutdanning i Tromsø.

Når: 13.02.24 kl 18.00–20.00
Hvor: Grønt auditorium, Havnegata 5
Sted: Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Silje Rossvoll Kvande
Telefon: 77646243
E-post: silje.r.kvande@uit.no
Legg i kalender