Invitasjon til deltakelse på "Utviklingsprogram i studieprogramledelse ved UiT"

Er du en studieprogramleder med ønske om å lære mer om studieprogramledelse? 

Vi inviterer til deltakelse på «Utviklingsprogram for studieprogramledelse ved UiT», våren 2024.

Utviklingsprogrammet har til hensikt å støtte deg som studieprogramleder i arbeidet med å skape kvalitet, helhet og sammenheng i studieprogrammet. Mandat og rammer for studieprogramledere ved UiT vil sammen med det pågående revisjonsarbeidet for studie- og emneporteføljen sette premisser og rammer for programmets profil. 

For påmelding og mer informasjon: Se invitasjonsbrev her

Starter: 29.02.24 kl 09.00
Slutter: 30.05.24 kl 15.45
Hvor: TBD
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Inviterte
Kontakt: Ådne Danielsen
Telefon: +47 77 64 61 78
E-post: adne.danielsen@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender