Kappeskriving

Privat

Karlsson har særlig vært opptatt av å tydeliggjøre at en Ph.d.-grad og komponering av en avhandling er et vitenskapelig arbeid. For han innebærer det at avhandlingen bør angi et vitenskapelig/vitenskapsfilosofisk ståsted hvor ontologi, epistemologi og metodologi bør, slik han tenker, ha en klar sammenheng. Vanligvis fremskrives dette i en «kappe»: Karlsson vil presentere sine tanker og ideer om dette i Ph.d- forum den 22.februar 2024.

BIO: Bengt er professor i psykisk helsearbeid ved Universitet i Sørøst-Norge og har en Professor II stilling ved Universitet i Tromsø, IBS. Han har arbeidet innen psykisk helsefeltet for barn, unge og voksne knyttet til klinisk arbeid, fagutvikling og forskning. Ved USN har han ledet og leder Introduksjonskurset i Ph.d.-programmet.

Når: 22.02.24 kl 10.00–11.00
Hvor: Teams
Sted: Digitalt, Tromsø, Alta, Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Cecilie Marie Zachariassen
E-post: cecilie.m.zachariassen@uit.no
Åpne Teams-møte
Legg i kalender