EUGLOH-webinar om innovative behandlingsmetoder / EUGLOH webinar about innovative therapeutic methods

Illustrasjons-/bannerbilde for EUGLOH-webinar om innovative behandlingsmetoder / EUGLOH webinar about innovative therapeutic methods
Eugloh.eu

NORWEGIAN:

19. desember holdes det et webinar om behandlingsmetoder som utvikles ved en av de fremste innovasjonshubene for medisin i Frankrike.

 

ENGLISH:

19 December a webinar will be held about therapeutic methods which are developed at one of the most prestigious innovation hubs for medicine in France.

NORWEGIAN:

Servier Research and Development Institute er en tverrfaglig innovasjonshub ved Université Paris-Saclay som åpnet i 2023.

Servier er plassert i et yrende vitenskapelig økosystem. I de kommende årene vil denne institusjonen huse nær 25 prosent av medisinsk forskning i Frankrike.

Institusjonen har dessuten som mål å revolusjonere behandlingsmetoder ved å bringe forskningen nærere pasienten.

Om foredragsholderne

Webinaret innledes av Bich-Liên Doan, professor ved CentraleSupélec og akademisk leder for EUGLOHs arbeidspakke 4.

Deretter holdes en presentasjon om Servier, av Dr. Nadège Berson og Isabelle Dupin-Roger, direktør for Innovation Externe ved Servier.

Presentasjonene følges av en panelsamtale ledet av EUGLOH-studenter. Deltakere på webinaret vil også få anledning til å stille spørsmål.

 

Dato: 19. desember 2023, kl. 17:00-18:00

Språk: Engelsk

Sted: Nettet

Målgruppe: Masterstudenter, stipendiater, forskere og ansatte

Vert: Université Paris-Saclay

Påmeldingsfrist: 18. desember 2023

Logo

Webinaret er en av flere aktiviteter og utdanningstilbud som er tilrettelagt av EUGLOH-alliansen. Den er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter, universitetsansatte og forskere fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling, som er relatert til global helse.

ENGLISH:

In 2023, the Servier Research and Development Institute opened its doors in the cross-disciplinary innovation hub at Université Paris-Saclay.

In a few years’ time, this scientific hub of excellence will be home to nearly 25% of all scientific research activities in France. By situating itself within this vibrant scientific ecosystem, Servier aims to revolutionize the landscape of therapeutic discovery. The overarching goal is to bring R&D practices even closer to the patient, expediting the journey towards groundbreaking and patient-centric therapeutic solutions.

About the speakers

The webinar starts with the introductory insights from Professor Bich-Liên Doan, who serves as the Academic Leader for EUGLOH Work Package 4 and is a Professor at CentraleSupélec. This sets the stage for a concise presentation on Servier, featuring testimonials by Nadège Berson and Isabelle Dupin-Roger, followed by an interview led by EUGLOH students. To conclude, participants will be invited to pose questions.

Date: 19 December 2023, 17:00 — 18:00

Language: English.

Location: Online

Target Group: Master, PhD students, researchers & staff

Host: Université Paris-Saclay

Registration deadline: 18 December 2023

 

Logo

The webinar is part of the educational activities offered by the EUGLOH alliance. It is based on the collaboration between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students, university employees and researchers from all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange, which are related to global health.

Når: 19.12.23 kl 17.00–18.00
Hvor: Online
Sted: Digitalt, Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Bich-Lien Doan
E-post: Bich-Lien.DOAN@centralesupelec.fr

Meld meg på!
Legg i kalender