Utdanning i søkelyset: Uforventede ringvirkninger av internasjonalisering / Spotlight on Education: Unexpected outcomes of internationalization

Illustrasjons-/bannerbilde for Utdanning i søkelyset: Uforventede ringvirkninger av internasjonalisering / Spotlight on Education: Unexpected outcomes of internationalization
Eugloh.eu

NORWEGIAN:

Bør engelsk utgjøre hovedspråket innen undervisning? Hvordan kan kommunikasjonsstiler i ulike kulturer føre til misforståelser? Dette er spørsmål som blir tatt opp under et EUGLOH-webinar som skjer 11. desember.

ENGLISH:

Should English be the main language in the classroom? How can communication styles in different cultures lead to misunderstandings? These are questions which will be addressed during a EUGLOH webinar 11 December.

NORWEGIAN:

Under dette webinaret møter vi Ana Halbach, professor ved University of Alcalá, som skal drøfte om engelsk bør stå i sentrum som et undervisningsspråk i klasserommet. Det er utbredt at dette ofte er et fremmedspråk eller andrespråk for både studenter og lærere.

Garo Harwood, pedagogisk utvikler ved Lunds Universitet, vil dele sine tanker om hvordan workshoper for å bygge interkulturell forståelse kan gjøre studenter mer bevisste på forskjeller i kjerneverdier i ulike kulturer. Harwood skal også ta opp hvordan kontrasterende kommunikasjonsstiler i ulike kulturer kan føre til misforståelser.

Moderator under paneldiskusjonen er Lorena Silos. internasjonal koordinator ved the University of Alcalá.

Dette webinaret er en del av serien Spotlight on Education (Norsk: utdanning i søkelyset) hvor representanter for to EUGLOH-universiteter deler deres opplevelser om hvilke utfordringer de møter innen undervisning. Webinarene er interaktive og deltakere oppfordres til bringe deres perspektiver til diskusjonen som foregår. Opptak av webinaret blir gjort tilgjengelig på EUGLOHs youtube-kanal.

 

Dato og tid: 11. desember, kl. 16:00-17:00

Sted: På nettet

Målgruppe: Ansatte og studenter

Vert: Lund University & University of Alcalá

Påmeldingsfrist: 11. Desember 2023, kl. 15.00

logo

Webinaret er en av flere aktiviteter og utdanningstilbud som er tilrettelagt av EUGLOH-alliansen. Den er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter, universitetsansatte og forskere fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling, som er relatert til global helse.

 

ENGLISH:

The speakers are Garo Harwood, educational developer from Lund University and Professor Ana Maria Halbach from the University of Alcalá.

During this webinar Halbach will discuss the need to put language in the center of a classroom where English is used - a foreign or second language for both the participants and (often) the lecturers.

Harwood will share how intercultural awareness workshops for students can raise awareness of differences in core values between cultures and how contrasting communication styles could lead to misunderstandings.

The discussion is moderated by Lorena Silos from the University of Alcalá.

In the Spotlight on Education series, two EUGLOH partners share their experiences and challenges in education. The webinars are interactive and the participants are encouraged to bring their perspectives to the discussion. The webinar will be recorded and made available on the EUGLOH YouTube channel.

Date and time: 11 Dec 2023, 16:00 — 17:00

Location: Online

Target Group: Staff and students

Host:  Lund University & University of Alcalá

Registration deadline: 11 Dec 2023, 15:00

Logo

The conference is part of the educational activities which are offered by the EUGLOH alliance. It is based on the collaboration between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students, university employees and researchers from all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange, which are related to global health.

Når: 11.12.23 kl 16.00–17.00
Hvor: Online
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: EUGLOH-teamet ved Lunds Universitet
E-post: eugloh@er.lu.se
Legg i kalender