«Finnes det noen grense for kunstig intelligens innen helse?» | Foredrag ved prof. Gunnar Hartvigsen og førsteam. Karl Øyvind Mikalsen | Arr: Academia Borealis

Hva er status for utviklingen av kunstig intelligens (KI) innen helse? Dette er hva vi i løpet av 60 minutter skal forsøke å belyse.

Vi starter med en presentasjon av utfordringene med bruk av KI innen helse. Videre presenteres noen eksempler på KI anvendelser, bl.a. IBMs satsing innen kreftdiagnostikk, Babylon Healths forsøk på å revolusjonere førstelinjetjenesten i Storbritannia og bruk av KI innen diabetesbehandling. I del to presenteres aktiviteten ved UNNs Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI). Det vil legges fram eksempler på anvendelse av KI innen bildediagnostikk og andre deler av helsetjenesten. SPKI er et regionalt kompetansemiljø for implementering av KI for bruk i helsetjenesten som er opprettet i samarbeid mellom UNN HF, UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF. Senteret driver utprøving, innovasjon og implementering av kliniske beslutnings­støtteverktøy til nytte for pasienter og klinikere.

 

Professor Gunnar Hartvigsen

Institutt for informatikk, UiT Norges arktiske universitet

Helgelandssykehuset HF

Førsteamanuensis Karl Øyvind Mikalsen

Senter for pasientnær kunstig intelligens, Universitetssykehuset Nord-Norge

Institutt for klinisk medisin og Maskinlæringsgruppa, UiT Norges arktiske universitet

Spørsmål og debatt.

Gratis inngang, møtet er åpent for alle interesserte.

Velkommen!

Arrangør: Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi

Når: 05.12.23 kl 19.00–21.00
Hvor: Norges arktiske universitetsmuseum
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Synnøve des Bouvrie
E-post: synnove.des.bouvrie@uit.no
Legg i kalender