EUGLOH-webinar: Naturressurser på Mars og planeter med hav / EUGLOH webinar: Natural resources on Mars and planetary ocean-worlds.

Illustrasjons-/bannerbilde for EUGLOH-webinar: Naturressurser på Mars og planeter med hav / EUGLOH webinar: Natural resources on Mars and planetary ocean-worlds.
eugloh.eu

NORWEGIAN:

Hva vet vi egentlig om mineraler og organiske materialer på Mars og andre planeter? Exobiologen Caroline Freissinet gir på dette webinaret noen svar på hvilke oppdagelser som er gjort til nå.

ENGLISH:

What do we know about minerals and organic matter on Mars and other planets? The exobiologist Caroline Freissinet will in this webinar give you some answers regarding which scientific discoveries have been made so far.

 

NORWEGIAN:

EUGLOH arrangerer flere webinarer om bærekraftig bruk av naturressurser. Dette webinaret skal handle om Mars og mindre planeter med hav.

Seminaret blir ledet av Caroline Freissinet som er exobiolog og har spesialisert seg i forskning på organisk materiale i vårt solsystem. Hun har i sin karriere bidratt i betydelig grad til vitenskapelig utforskning av planeten Mars og satellitter som kretser rundt Jupiter og Saturn.

Freissinet tar deg med på et dypdykk inn i oppdagelser som ble gjort under slike romferder. Da vil hun dele sine betraktninger over hvilke ringvirkninger de bringer med seg for framtidig forskning.

 

Dato og tidspunkt: 7. Desember 2023, kl. 17.30 -19.00

Sted: På nettet og Université Paris-Saclay

Målgruppe: Masterstudenter og stipendiater

Vert: Université Paris-Saclay

Læringsmål:

  • Kritisk tenkning
  • Etikk og ansvar
  • Kunnskap omgjort til handling

 

Språk: Engelsk

Utvelgelseskriterium: “Først til mølla”

Antall deltakere: 250

Diplom: Mottas etter fullført deltakelse på webinar

Påmeldingsfrist: 6. desember 2023, kl. 23:59

Logo

Seminaret er en av flere aktiviteter og utdanningstilbud som er tilrettelagt av EUGLOH-alliansen. Den er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter, universitetsansatte og forskere fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling, som er relatert til global helse.

ENGLISH:

EUGLOH arranges several webinars about sustainable use of natural resources. This webinar will be about Mars and planetary ocean-worlds.

Caroline Freissinet, an accomplished exobiologist specialised in the study of organic matter within our solar system, will be presenting this seminar. She is renowned for her significant contributions to space missions exploring Mars, as well as the satellites of Jupiter and Saturn.

In this webinar she will delve into the pivotal discoveries stemming from these missions and explore the prospective insights they may offer in the future.

Date and time: 7 Dec 2023, 17:30 — 19:00 hours
Location:
Online and Université Paris-Saclay
Target Group:
Master & PhD students
Host:
Université Paris-Saclay
Registration
deadline: 6 December 2023 23:59

Learning objectives:

  • Critical thinking
  • Ethics & responsibility
  • Knowledge into action

Language: English

Selection strategy: First come, first served

Number of participants: 250

Certificate/ECTS: Certificate of attendance

Logo

The conference is part of the educational activities which are offered by the EUGLOH alliance. It is based on the collaboration between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students, university employees and researchers from all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange, which are related to global health.

Når: 07.12.23 kl 17.30–19.00
Hvor: Online
Sted: Digitalt, Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Kontakt: Benoit Gabrielle
E-post: Benoit.Gabrielle@agroparistech.fr
Legg i kalender