Konferanse om frivillighetens rolle i integreringsarbeidet

Harstad har fått et større etnisk og kulturelt mangfold de siste årene, noe som dessverre ikke gjenspeiler seg i medlemsmassen og antall aktive i våre lag og organisasjoner. På denne konferansen vil vi sette fokus på følgende:

- Hva betyr frivilligheten for Harstad?
- Hvordan kan lag og foreninger inkludere flere med flerkulturell bakgrunn, både som medlemmer og aktive i organisasjonen?
- Hvordan kan deltakelse og engasjement i frivillighet styrke integreringen for den enkelte i lokalsamfunnet?

Dette er noen av de spørsmålene som vil bli belyst gjennom foredrag, presentasjon av gode ambassadører for inkludering, samtaler og møter mellom ulike målgrupper og lag/foreninger.

Det vil bli foredrag fra organisasjoner som:

  • «Folk møter folk»
  • Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO)
  • Multicultura Harstad
  • Frelsesarmeen Harstad
  • Frivillighet Norge

Det er ønskelig at flest mulig av byens lag og organisasjoner kan presentere seg med informasjonsmateriell under lunsjen.

Konferansen er gratis, støttet av IMDI (Direktoratet for integrering og mangfold) og er i samarbeid med Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning ved UiT Norges arktiske universitet. I tillegg til lag og foreninger, inviteres også offentlige etater, Harstad kommune, politikere, elever fra Harstad voksenopplæring og ikke minst innvandrere/flyktninger fra ulike miljøer.

Påmelding (med navn og antall) til: torunn.nilssen@outlook.com
Frist: 29.november

Lag og organisasjoner kan melde på inntil 4 personer (fra styret eller interesserte medlemmer).

Når: 06.12.23 kl 09.30–15.30
Hvor: Store auditorium
Sted: Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Gunn Elin Fedreheim
E-post: gunn.e.fedreheim@uit.no
Legg i kalender