Filosofiske Samtaler: Hvorfor og hvordan lytte til de(t) ukjente?

Illustrasjons-/bannerbilde for Filosofiske Samtaler: Hvorfor og hvordan lytte til de(t) ukjente?

Noen stemmer hører vi ofte, andre blir sjelden hørt. Hvem som bli hørt er ofte avhengig av hvem som snakker. Og like mye av hvem som lytter. Med utgangspunkt i EU-prosjektet Voices of Women åpner vi en samtale om hvorfor og hvordan lytte til det ukjente og om hvem som er 'vi'. I lørdagens samtale møtes tre forskere fra ulike fag for å snakke om de(t) ukjente fra hvert sitt perspektiv.

Lilli Mittner er førsteamanuensis ved senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet med doktorgrad fra musikkhøgskolen i Hannover med et arbeid om kvinnelige komponister i Norge på 1800-tallet. Hun har publisert bl.a. om studentenes rolle i curriculum transformasjon, kanonkritikk, musikk som kulturell praksis, kjønnsbalanse i høyere utdanning, avkolonialisering i undervisning, bærekraftsmålene og kunst og demens. I sin forskning bringer Lilli kunstbaserte metoder og feministisk teori sammen for å skape ny forståelse av kreativitet, samskaping, relasjoner, hva det betyr å være menneske og hva som gjelder som kunnskap.

 

Janke Klok (Henrik-Steffens-professor ved Humboldt-Universität zu Berlin 2014-2018) er for tiden forsker ved Universitetet i Groningen og Nasjonalbiblioteket i Oslo. Hennes forskningsinteresser omfatter det litterære Arktis, biografiske studier, cultural exchange, urbane studier og kjønnsstudier. Sammen med prof. dr. Lena Haselmann og dr. Lilli Mittner startet hun den tverrfaglige forskergruppen RESCAPE. I vår kulturhistorieskrivning er den kvinnelige stemmen lite til stede. Hvordan kan forskning inkludere denne stemmen og gi oss et mindre mangelfullt bilde av vår fortid? Hun er engasjert i 'Experiment Geisteswissenschaft. Exploring academic practices'; 'Die Korrespondenz des Naturphilosophen Henrik Steffens (Humboldt Universität zu Berlin); Erasmus+ prosjektet Voices of Women (2022-2024) og Made Abroad: Producing Norwegian World Literature in a Time of Rupture, 1900–50 (Nasjonalbiblioteket Norge, 2023-2026).

 

Fredrik Nilsen, universitetslektor i filosofi ved UiT, vil belyse problemstillingen fra et filosofihistorisk perspektiv. Det er en kjent sak at kvinner i liten grad har kommet til orde i tradisjonell filosofihistorieskrivning, og den filosofiske kanon er i all hovedsak historien om hvordan (hvite) menn avløser, kritiserer, problematiserer og diskuterer hverandre fra antikken til våre dager. Hva kan være mulige forklaringer på dette? Har kvinner bedrevet filosofi på en annen måte enn menn? Eller er det slik at deres tenkning ikke har blitt anerkjent som filosofi? Kan de til tider svært negative karakteristikker av kvinner fra kanoniserte mannlige filosofer ha bidratt til neglisjeringen? Hva har vi å vinne på å lytte mer til kvinnene i filosofihistorien?

Arrangementet er en del av festivalen Listening to the unknown (ERASMUS+ Multiplier Event) | UiT som arrangeres i Tromsø fra 19.- 25. november.

Når: 25.11.23 kl 11.15–13.00
Hvor: Skarven Bar Tromsø
Sted: Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Fredrik Nilsen
E-post: fredrik.nilsen@uit.no
Legg i kalender