Søndagskonsert: Decruck og Clarke

Musikkonservatoriet ønsker velkommen til konsert i Rødbankens festsal med Karen Marianne Aukner (bratsj) og Friederike Bischoff (klaver).
Gratis inngang.

PROGRAM:
Fernande Decruck: Sonate i ciss-moll for altsaxofon eller bratsj og piano (1943)
*Tres modéré, expressif
*Noël (Andante)
*Fileuse
*Nocturne et Final
Rebecca Clarke: Sonata for viola og piano (1919)
*Impetuoso
*Vivace
*Adagio - Allegro
Fernande Decruck (1896-1954), anerkjent fransk organist, professor, komponist og improvisatør.
Rebecca Clark (1886-1979) britisk-amerikansk bratsjist og komponist. Internasjonalt anerkjent som bratsjvirtuos og komponist turnerté hun i hele verden. I sonaten for bratsj og klaver, et mesterverk som revolusjonerte bratsjlitteraturen, viser hun bratsjens bredde av sine særegne klangfarger og uttrykk.
Konserten arrangeres som en del av prosjektet Voices of Women, et kunstnerisk prosjekt finansiert av EU i programmet ERASMUS+ 2022-2024.
Sammen med universiteter i Norge, Nederland og Tyskland deltar UiT Norges arktiske universitet i det tverrfaglige samarbeidsprosjektet Voices of Women (VOW). Målet er å gi musikk komponert av kvinner den anerkjennelse og oppmerksomhet som den fortjener.
VOW er et prosjekt i skjæringspunktet mellom disipliner, språk og kunstformer. Gjennom det multinasjonale samarbeidet har prosjektet som mål å etablere et internasjonalt VOW-nettverk av endringsagenter innen kunst, forskning og kultursektoren.
Fra 19.11. - 25.11. arrangeres en konferanse i Tromsø knytta til dette prosjektet. Se hele programmet her: Listening to the unknown (ERASMUS+ Multiplier Event) | UiT
Karen Marianne Aukner er universitetslektor i bratsj ved Musikkonservatoriet og fast ansatt bratsjist i Arktisk Filharmoni.
Friederike Bischoff er førsteamanuensis i klaver/repetisjon ved Musikkonservatoriet.
Når: 19.11.23 kl 14.00–15.00
Hvor: Rødbankens festsal
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Silje Bræck Tøllefsen
Telefon: 93283368
E-post: silje.b.tollefsen@uit.no
Legg i kalender