Camilla Andreasen

disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: 
“Secondary Fracture Prevention and Forearm Fracture Epidemiology NoFRACT – The Norwegian Capture the Fracture Initiative”

 

Avhandlingen er tilgjengelig her! 
The doctoral thesis!

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “The evidence base for fall interventions in the FLS setting”

Prøveforelesningen vil også bli strømmet/the trail lecture will also be streamed.

Disputasen starter kl. 1215, og vil bli strømmet her.
The defense will be streamed here.

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

A recording of the disputation will be available for 24 hours.

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Beinskjørhet og brudd er svært vanlig og rammer mange i befolkningen. Medisinsk behandling av beinskjørhet kan redusere risiko for brudd med 20-70%, likevel blir de fleste ikke behandlet.
En Fracture Liaison Service (FLS), ledet av sykepleier, kan identifisere, teste og behandle osteoporose blant pasienter som har hatt brudd. Vi studerte effekten av FLS på risiko for nye brudd og dødelighet, og beregnet insidens av underarmsbrudd i Norge. FLS ble introdusert ved syv norske sykehus i 2015-16 med oppfølging ut 2019, og utfall fra nasjonale register i en intention-to-treat design.
FLS reduserte risiko for nytt beinskjørhetsbrudd med 12%, hoftebrudd med 24% og dødelighet med 26% blant 100,198 kvinner og menn over 50 år som hadde hatt brudd. Insidens av underarmsbrudd blant kvinner og menn over 20 år var 398/100 000 person-år og gjennomsnittlig årlig antall var 15,148 i 2008-19.
Samfunnsbyrden av underarmsbrudd er stor i Norge, og FLS kan redusere risiko for både nye brudd og dødelighet.

Hovedveileder
Professor Åshild Marit Bjørnerem, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet og Seniorforsker, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, Oslo universitetssykehus. 

Biveiledere
Professor Tone Kristin Omsland, Universitetet i Oslo.
Førsteamanuensis Cecilie Dahl, Universitetet i Oslo.
Seniorforsker Torbjørn Wisløff, Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus. 

Bedømmelseskomité
Professor Kassim Javaid, Oxford University - 1. opponent.
Professor Kristine Åkesson, Lund Universitet – 2. opponent.
Førsteamanuensis Guri Grimnes, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet - leder av komité. 

Disputasleder: Professor Ellisiv Mathiesen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Når: 17.11.23 kl 12.15–15.45
Hvor: Auditorium Cortex, MH2
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Andrea Jennerwein
Telefon: 77645872
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender