Christian Abendstein Kjellmo

Christian A. Kjellmo disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

 

«Assessment of LDL and HDL Subfractions and Metrics of HDL Function in High-Risk Patients of Cardiovascular Disease: Evaluation of Four Different Interventions»

Avhandlingen 

The doctoral thesis

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15:

«Aktuelle utfordringer innen forebygging av arteriosklerotisk kardiovaskulær sykdom»

Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet/ The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed

Direktelenk til prøveforelesningen

Disputasen starter kl. 12:15

Direktelenke til disputasen

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn. / A recording of the disputation will be available for 24 hours.

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) is the leading global cause of death and disability. It occurs when low-density lipoprotein (LDL) particles enter artery walls, forming plaques that block blood flow that can cause heart attacks and strokes. High-density lipoproteins (HDL) are protective against ASCVD. Identifying high-risk individuals is challenging, and treatment often starts in advanced stages of disease. Advanced lipoprotein testing has been suggested to improve risk assessment and enable earlier and more high-intensity treatment with LDL-lowering therapies for high-risk patients. Our research used Lipoprint® to study LDL and HDL subgroups in high-risk patients included in four interventional trials aimed at reducing ASCVD risk. We found low baseline levels of high-risk LDL subfractions and no significant improvement with interventions. Some interventions impacted HDL subfractions, but HDL function was not significantly improved. In conclusion, Lipoprint® did not provide additional clinically relevant information.

Hovedveileder

Førsteamanuensis Anders Wilhelm Hovland, Institutt for klinisk medisin, UiT- Norges Arktiske Universitet / Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord Universitet

Biveiledere

Professor Knut Tore Lappegård, Institutt for klinisk medisin, UiT- Norges Arktiske Universitet

Bedømmelseskomité

Dosent Lennart Nilsson, Linkjøpings Universitet  - 1. opponent.

Førsteamanuensis Vibeke Telle-Hansen, OsloMet - 2. opponent.

Professor Eyvind Paulssen, Institutt for klinisk medisin, UiT- Norges Arktiske Universitet – leder av komité.

Disputasleder: Førsteamanuensis Eirik Hugaas Ofstad, Institutt for klinisk medisin, UiT- Norges Arktiske Universitet

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen. 
Opponents’ ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to: eirik.h.ofstad@uit.no

 

Når: 27.10.23 kl 10.15–16.30
Hvor: Nordlandssykehuset, Bodø - Auditorium 9 etasje Somatikk, sentrum
Sted: Digitalt, Bodø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Lenke: Klikk her
Kontakt: Guro Pedersen
Telefon: 77 64 64 05
E-post: guro.pedersen@uit.no
Legg i kalender