Filosofiske Samtaler: Kunstig intelligens: Aktør eller verktøy?

Når vi snakker om kunstig intelligens (KI) slik vi møter den i hverdagen gjennom ChatGPT, Bing Chat, Bard, eller Claude, hva står vi da egentlig overfor? Er det aktører som påvirker og endrer de fysiske og sosiale strukturene i verdenen vår, eller er det verktøy vi kan benytte etter eget ønske?
 

·          Vil disse kunstige intelligensene overgå våre menneskelige evner?

·          Er vi på vei mot en lysere fremtid der KI kan overta flere oppgaver, frigjøre tid og ressurser, og tillate oss å fokusere på det vi synes er gøy?

·          Eller er KI begynnelsen på slutten – en trussel mot menneskeheten?

·          Hva er våre erfaringer så langt med bruk av KI?

Vi inviterer til en filosofisk samtale hvor vi sammen utforsker og søker å forstå fenomenet KI. En samtale hvor vi legger opp til at alle kan dele egne tanker, refleksjoner og betraktninger.

Lørdagens innleder er Tim Dassler. Tim Dassler er opptatt av hvordan vi som mennesker kan ta gode beslutninger under dynamiske, komplekse og usikre forhold. Han har en bakgrunn innen filosofi og pedagogikk og jobber for øyeblikket med en doktorgrad i psykologi ved Universitetet i Tromsø. Tim benytter seg av KI både i hverdagen og i sin forskning og undervisning. På fritiden fokuserer han på å veilede skientusiaster i å ta kloke beslutninger i vinterfjellene.

*Deler av denne teksten har blitt skrevet ved hjelp av KI.

Når: 30.09.23 kl 11.15–13.00
Hvor: Skarven Bar Tromsø
Sted: Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Fredrik Nilsen
E-post: fredrik.nilsen@uit.no
Legg i kalender