Slik styrker vi folks psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi v/ Arne Holte

Illustrasjons-/bannerbilde for Slik styrker vi folks psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi v/ Arne Holte
Mostphotos

Ønsker du faglig påfyll fra en av landets fremste eksperter på forebygging av psykiske lidelser? Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo er invitert til å holde foredrag for kommunepsykologer og ledere i Nord-Norge. Du er også invitert til å høre på!

Psykisk helse er vår evne til å håndtere følelser, tenke fornuftig, styre vår atferd og opprettholde gode relasjoner til andre. Klarer vi ikke det, klarer vi ikke å utnytte landets øvrige ressurser optimalt. Derfor er psykisk helse landets viktigste ressurs, mener Arne Holte, som mener vi ikke har vært så flinke til å ta vare på denne resursen.

Med stort engasjement og høy humorfaktor viser han oss hva psykiske lidelser koster Norge. Dette kan vi ikke behandle oss ut av, sier han og gir oss et krasjkurs i forebygging. Så går han igjennom hva vi vet at virker i svangerskap og spedbarnstid, barnehage, skole, arbeid, husholdsøkonomi, fysisk aktivitet og kosthold. Men blir ikke dette veldig dyrt? Nei, sier han og slår i bordet med analyser av lønnsomhet fra London School of Economics.

Viktigst er de befolkningsrettede tiltakene, mener Holte. Han estimerer at vi med dagens kunnskap kan halvere forekomsten av vanlige psykiske lidelser i befolkningen. Holte avslutter med «De syv psykiske helserettighetene» som egentlig er de syv viktigste kildene til god psykisk helse som alle organisasjoner som vil være psykisk helsefremmende bør legge til grunn.

Professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo Arne Holte, Foto: arneholte.no

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, samt fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse samme sted. Holte har vært professor i klinisk psykologi ved Universitet i Tromsø, professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo, leder av Forskningsrådet ved Forskningsinstituttet Modum Bad, nestleder i Psykologiforbundet og programsensor for profesjonsstudiet i psykologi i Bergen, psykoterapeut, familieterapeut, skole- og kommunepsykolog. Holte er en av gründerne i norsk psykologi. Nå arbeider han mest med befolkningsrettete strategier for å styrke psykisk helse og forebygge psykiske lidelser. Der mener han at kommunepsykologene må ta en ledende rolle. Se også www.arneholte.no

Foredraget er gratis, men husk å melde deg på.

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Når: 23.11.23 kl 11.15–15.45
Hvor: Campus Tromsø (MH2 U 08.316, Aud Cerebrum)
Sted: Tromsø
Målgruppe: Gjester / eksterne
Kontakt: Marte Rye
Telefon: 77625187
E-post: marte.rye@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender