Avslutningsseminar for professor Ørjan Olsvik

Illustrasjons-/bannerbilde for Avslutningsseminar for professor Ørjan Olsvik
Ørjan Olsvik in action. Faksimile fra forsvaret.no. Foto Torbjørn Kjosvold

Ørjan Olsvik blir pensjonist og professor emeritus i høst. Vi feirer med en rekke faglige foredrag om hans spesialområder og hans store innsats i arbeidet med antibiotikaresistens, biosikkerhet og innovasjon. Alle er velkommen! 

Program for dagen

10.45-11.15
Mingling med kaffe og frukt

11.15-11.25
Åpning og velkommen ved Rektor Dag Rune Olsen

11.25-11.50
Brobygger veterinær- og humanmedisin/En-helse perspektiver i infeksjonssykdommer. Professor emeritus Kaare Fossum, Oslo

11.50-12.15
Antibiotikaresistens – de lange linjer. Professor emeritus Tore Midtvedt, Oslo

12.15-13.00
Samlet lunch for foredragsholdere

13.00 – 13.20
Forskning på antibiotikaresistens ved UNN/UiT - oppstarten. Lars Vorland, Tromsø, Professor emeritus, tidligere avdelingssjef mikrobiologisk avd. UNN

13.20 - 13.35
NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober. Professor og avdelingsleder Gunnar S Simonsen, UNN/UiT

13.35-13.50
Enterokokker – en arena for samling og spredning av antibiotikaresistens. Professor og forsker Kristin Hegstad, K-res UNN/UiT.

13.50-14.15
Kaffepause

14.15-14.30
Bygging av nasjonal kompetanse på biosikkerhet - etablering av GenØK. Direktør Anne Ingeborg Myhr, UiT/NORCE

14.30 – 14.55
Forventninger om mere synlige akademikere i samfunnsdebatten. Skjalg Fjellheim, Politisk redaktør Nordlys

14.55 – 15.15 Forsvaret og mikrobiologi - RDOIT (Rapid deployable outbreak investigation team). Per Ballangrud, tidligere leder RDOIT, og Dag Hjelle, tidligere sanitetssjef, Forsvaret

15.15-15.35
Forskning og kommers – går det sammen? Carl Chr. Gilhuus Moe, tidligere direktør i Dynal

15.35-15.45
Avslutning

Når: 22.09.23 kl 11.15–15.45
Hvor: MH2, Auditorium Cerebellum (plan 9)
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Ansvarlig: Jan Fredrik Frantzen
Legg i kalender