Inger Therese Tønsberg Enoksen

Kandidaten disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: 

“Novel serum biomarkers and their association with measured and estimated GFR decline in the general population”

Avhandlingen er tilgjengelig her!
The doctorial thesis!


Prøveforelesning starter kl. 10.15
Prøveforelesningen over oppgitt emne: “Renal hypoxia in chronic kidney disease and how to prevent it”.
Prøveforelesningen strømmes her/ The trail lecture will be streamed here.


Disputasen starter 12.15
Disputasen vil bli strømmet her.
The defense will be streamed here.

Auditoriet er åpent for publikum. The auditorium is open to the public.
Disputasen vil strømmes og et opptak vil være tilgjengelig i et døgn. 
The defense will still be streamed, and a recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Permanently reduced kidney function is very common in older persons and leads to increased morbidity and mortality. Some individuals are at risk of a fast decline in kidney function with age, despite being relatively healthy. However, today’s kidney function markers are suboptimal for predicting who these individuals are. Thus, there is an unmet need to identify these persons to initiate preventive measures. This thesis investigates 18 promising serum biomarkers in a population survey of 1627 healthy middle-aged individuals who got their kidney function measured accurately using the contrast agent iohexol one or more times during 11.0 years of follow-up. The relationship between biomarker concentrations at the first visit and future decline in kidney function was investigated. Only one biomarker (MMP7) was robustly linked to a faster decline in kidney function. Whether MMP7 could be used as a novel biomarker to identify who will develop CKD should be tested in other studies.

 

Hovedveileder
Professor Toralf Melsom, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Biveiledere
Førsteamanuensis Jon Viljar Norvik, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Professor Bjørn Oddvar Eriksen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 

Bedømmelseskomité
Docent Axel C. Carlsson, Karolinska Institutet - 1. opponent.
Førsteamanuensis Ivar Anders Eide, Akershus universitetssykehus - 2. opponent.
Professor Anne D. Hafstad, Institutt for medisinsk biologi,Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité. 

Disputasleder: Professor Gro Grimnes, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Når: 29.09.23 kl 12.15–16.00
Hvor: Auditorium Cortex
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Andrea Jennerwein
Telefon: 77645872
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender