Samfunnsviterne invterer til åpent møte om sannhets- og forsoningskomitéens rapport

Har UiT, fagforeningene og arbeidslivet noen rolle i å følge opp rapporten fra Sannhets- og forsoningskomiteen?

Det er flere møte og konferanser om rapporten og veien videre. Det er naturlig og nyttig. På møtet blir det presentert tre perspektiver på kommisjonens rapport. Først fra førsteammanuensis Ketil Zachariassen, som var medlem av kommisjonen. Så vil professor ved UiT i Alta, Eva Josefsen, som forsker på temaet og står bak en større konferanse ved UiT i Tromsø to uker senere i oktober, gi oss sitt syn. Leder i norske kveners forbund, Kai Petter Johnsen vil også gi sitt syn på rapporten og videre prosess.

Leder av Samfunnsviterne Espen Nordgård Jakobsen vil delta. Møteleder er Janne Hansen, som jobber ved Sametinget. Selv om det er påmeldnig via Samfunnsviternes sider (klikk på den grønne bøksen til høyre) er alle velkommen,, se egen lenke for gjester.

Når: 02.10.23 kl 19.00–21.00
Hvor: Mikkeli Live, Alta
Sted: Alta
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Andreas Holm Bakke
Telefon: 95271844
E-post: andreas.h.bakke@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender