Senioruniversitetet Harstad: Tarmfloraen vår – til nytte og besvær

Velkommen til nytt foredrag med Senioruniversitetet Harstad med Per Christian Valle, overlege og spesialist i indremedisin og gastroenterologi.

På de siste ti årene har vi gått fra å betrakte bakteriene i tarmen for nærmest å være «umælende» masse, til å forstå at bakterien er aktive med- og motspillere som kan influere på en lang rekke funksjoner i kroppen, både psykiske og fysiske. De kan være opphav til sykdommer, men også beskytte.
Avdelingen ved UNN Harstad har vært langt fremme, både nasjonalt og internasjonalt i denne viktige forskningen. Jeg vil fortelle litt om dette, samt sette denne forskningen i et større perspektiv.

Om foredragsholderen:
Per Christian Valle har arbeidet ved UNN Harstad og St. Olavs hospital, og vært faglig og administrativ leder for Medisinsk avdeling, UNN Harstad fra 2007-2015 og i 2018. Han har doktorgrad i gastroenterologi (fordøyelsessykdommer) på et arbeid som ble designet og gjennomført lokalt i Harstad. Valle har vært helt sentral i bygge opp dagens forskningsaktivitet ved avdelingen, noe som er uvanlig på lokalsykehus, og som har ledet til en rekke doktorgradsprosjekter.

Foredraget er åpent for alle interesserte!

Per Christian Valle Foto: privat

Når: 21.09.23 kl 12.00–13.30
Hvor: Stort auditorium, UiT i Harstad
Sted: Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Øystein Normann, Senioruniversitetet Harstad
E-post: oenorma@gmail.com
Legg i kalender