Åpent møte om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Illustrasjons-/bannerbilde for Åpent møte om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Álttá Sámi Giellaguovddáš, Alta Sameforening og forskningsgruppa Indigenous Voices inviterer til åpent møte om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.  

 

 
Hva kan tiltakene i sannhets- og forsoningsrapporten føre til?
Hvordan er det mulig å løfte samisk språk- og kultur i Alta?
 
Sted: Alta Bibliotek
Dato: 21.september kl. 18.00-20.00
 
Program:
Álttá Sámi Giellaguovddáš ønsker velkommen
Foreldre forteller – “Fersk erfaring av samisk språkopplæring i Alta”
Grete Julianne Skum – “Vi ser fremover - Sameforeningens forventninger”
Jan Erik Henriksen – “Hva er forsoning?”
Eva Josefsen – “Politisk dimensjon av forsoning”
 
Åpen mikrofon fra kl. 18.45
Arrangert av:
Álttá Sámi Giellaguovddáš / Alta Samiske Språksenter
Álttá Sámiid Searvi / Alta Sameforening
Indigenous Voices UiT
 
///
 
Rabas čoahkkin duohtavuođa- ja seanadankommišuvnna raportta birra
Maid sáhttet duohtavuođa- ja seanadankommišuvnna doaibmabijut mielddisbuktit?
Mot lea vejolaš loktet sámi giela- ja kultuvrra Álttás?
 
Báiki: Álttá girjerájus
Beaivi: čakčamánu 21. beaivve dii. 18.00-20.00
Prográmma:
Álttá Sámi Giellaguovddáš sávvá bures boahtima
Váhnemat muitalit - " Aiddobeliid vásáhusat sámi giellaoahpahusas Álttás"
Grete Julianne Skum - "Mii geahččat ovddasguvlui – Sámi searvvi vuordámušat"
Jan Erik Henriksen - "Mii lea soabaheapmi?"
Eva Josefsen - "Soabaheami politihkalaš dimenšuvdna"
Rabas mikrofuvdna dii. 18.45 rájes.
Lágideaddjit:
Álttá Sámi Giellaguovddáš / Alta Samiske Språksenter
Álttá Sámiid Searvi / Alta Sameforening
Indigenous Voices UiT
Når: 21.09.23 kl 18.00–20.00
Hvor: Alta bibliotek
Sted: Alta
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Jan-Erik Henriksen
E-post: jan.e.henriksen@uit.no
Legg i kalender