Delta i en biomedisinsk idéutfordring / Participate in a bio medical idea challenge

Illustrasjons-/bannerbilde for Delta i en biomedisinsk idéutfordring / Participate in a bio medical idea challenge
eugloh.eu

Norwegian:

Fra 18. september til 30. november kan ingeniørstudenter delta på webinar om biomedisinsk ingeniørvitenskap, arrangert av Universitetet i Novi Sad (UNS). På dette webinaret kan du få hjelp av mentorer og delta i workshops for å kunne utvikle dine egne ideer knyttet til biomedisinsk forskning.

English:

From 18 September until 30 November engineering students are invited to participate in a webinar about biomedical engineering, arranged by the University of Novi Sad (UNS).  At this webinar you can receive assistance from mentors and participate in workshops where you can develop your own research ideas, related to biomedical engineering.

Norwegian:

Webinaret, som holdes på engelsk, er rettet mot ingeniørstudenter på bachelor- og masternivå eller PhD- stipendiater, som har nye ideer om innovasjon innen biomedisinsk ingeniørvitenskap.

Ingeniørstudenter oppfordres til å bidra med egne ideer, som kan bli del av konsepter utformet av lag som deltar i UNS’ Idéutfordring.

Som en ung forsker vil du da få mulighet til å lære mer om følgende, ved å delta på webinaret:

 

 • Veien fra en ídé til innovasjon
 • Hvordan en presenterer innovative prosjekter knyttet til biomedisinsk ingeniørvitenskap
 • Jobbe sammen med og utveksle erfaringer og kunnskap med studenter fra andre EUGLOH-universiteter
 • Bygge opp en vitenskapelig tilnærming til ditt prosjekt med hjelp fra mentorer, med ekspertkompetanse
 • Bygg opp kompetanse som kan bidra til at du kan klatre opp på TRL-skalaen (Technology Readiness Level)
 • Forstå hvilket behov markedet har for din idé og hvordan den relaterer seg til tidligere forskning
 • Bygg opp dine ferdigheter til å skrive en skriftlig presentasjon og søknad, noe som kan være nyttig for å forstå forretningsdimensjonen knyttet til innovasjon
 • Lær hvordan en gjennomfører en pitch, hvor en presenterer en ny idé foran en jury

 

Hva trenger du å vite for å delta i en Idéutfordring?

Forberedende webinar for søkere:

Hvis du vil vite mer om nettkurset til UNS og hvordan du kan sende inn en søknad hvor du presenterer dine ideer kan du søke om å delta på et forberedende webinar. Fristen for å søke er 17. september.

Det er ikke obligatorisk å delta på det forberedende webinaret som deretter holdes 18. september

Stadier i idéutfordring

Du kan registrere din innovative idé hos UNS innen 2. oktober 2023. Innen 10. oktober vil UNS meddele hvilke ideer som er valgt ut og hvilket lag du blir en del av.

Fra 10. oktober til 23. oktober er det mulig for deg å diskutere med dine lagmedlemmer hvilke ideer dere ønsker å jobbe med. Fra 23. oktober til 17. november vil deltakere kunne møte mentorer som har ekspertise på fagområdet dere arbeider med, enten det gjelder idéutvikling eller presentasjoner.

Med hjelp av tilbakemeldinger fra mentorer i flere runder vil dere dermed kunne videreutvikle ideene dere ønsker å jobbe med.

Til sist kan deltakere reise til og oppholde seg i Novi Sad i tre dager for å delta i universitetets Idéutfordring, som varer fra 28. til 30. november. Der vil deltakene presentere det endelige resultatet fra felles gruppearbeid, hvor de har tatt i bruk kunnskaper opparbeidet gjennom workshoper og konsultasjoner med mentorer.

Deltakere mottar etterpå et diplom som bekrefter at de har deltatt i Idéutfordringen.

Søknadsfrist: 2. november 2023.

Webinaret holdes i regi av EUGLOH-alliansen, som er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter og universitetsansatte fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling knyttet til fagretninger som omhandler global helse.

Mer informasjon om EUGLOH får du her.

English:

UNS invites engineering students at bachelor, master and PhD level to participate, who has new ideas about innovation regarding biomedical engineering.

Engineer students are encouraged to send their ideas, which can part of concepts shaped by teams participating in UNS’ Idea Challenge.

As a young scientist you will have to opportunity to learn more about the following, by participating in the webinar:

 • The road from an idea to innovation
 • How to present ongoing biomedical engineering innovation projects
 • Work together and exchange experience/knowledge with students from other EUGLOH universities
 • Build your scientific approach through mentorship provided by the field experts
 • Build up competency which enables you to move up on the TRL scale (Technology Readiness Level)
 • Understand market demand for your innovative idea and how it relates to current scientific research
 • Build your writing skills , by writing applications and written presentations, which can be important to understand the business dimension of innovation
 • Learn how to pitch an innovative idea in front of a jury

 

What do you need to know and do in order to take part in this Idea Challenge?

 

Preparatory webinar

If you want to understand the whole idea behind this Idea Challenge and how to submit the application form of your innovative idea, you can apply for the preparation webinar by September 17th: Webinar "How to prepare an innovative idea for submission"

Attend the online webinar “How to prepare an Innovative Idea for submission” on September 18th. Notice: This webinar is not obligatory.

Stages in the Idea Challenge

Register and submit your innovative idea by October 2nd, 2023, 23:59 CET. Link in Registration section.

On October 10th you will know if your innovative idea is chosen and in which team you are.

Between October 10th and October 23rd, you will communicate with your team members concerning your mutual innovative idea.

On October 23rd, you and your team will have a 1-hour online 1:1 meeting with the mentor from the field to which your innovative idea belongs. Upon the mentor’s feedback, you and your team will work on the innovative idea.

In order to be prepared for the pitching event, you and your team will have an online webinar “How to prepare an innovative idea for pitching” on November 3rd.

In the time between the webinar and an online 1:1 mentoring session with a business consultant, you and your team will work on a presentation. You will present at an online 1:1 session with the mentor on November 17th. You and your team will improve the presentation upon the mentor’s suggestions.

Travel to the University of Novi Sad in Serbia for the three day Idea Challenge event from November 28th-30th. The agendas for the three days can be found in the downloads section.

You will use the acquired knowledge to make an effective presentation of your team’s idea.

The action will end with a pitching day where you and your team will present the innovative idea.

Application deadline: 2. November

The webinar is part of the educational activities offered by the EUGLOH alliance. It is based on the cooperation between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students and university employees all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange which has a multidisciplinary scope, regarding global health.

To learn more about EUGLOH, click here.

Starter: 18.09.23 kl 10.00
Slutter: 30.11.23 kl 19.00
Hvor: Online
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Vesna Mašulović
Telefon: 00381 21 485 2037
E-post: vesna.masulovic@uns.ac.rs
Legg i kalender