Lunsjforedrag med Ida Gloppen Storli

Illustrasjons-/bannerbilde for Lunsjforedrag med Ida Gloppen Storli

Universitetsbiblioteket inviterer til lunsjforedrag 

Universitetsbiblioteket inviterer til en serie av lunsjforedrag gjennom høsten. 

Ida Gloppen Storli er universitetslektor for Bachelor i sykepleie og skal presentere funn fra hennes masteroppgave: Sykepleierens erfaringer med hvordan man kan legge til rette for personsentrert omsorg til den eldre pasient i hjemmesykepleien. 


Ta med deg lunsjen, vi spanderer kaffe og te! 


Når: 22.09.23 kl 11.45–12.20
Hvor: E2700 Biblioteket
Sted: Narvik
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Kontakt: Martina Lindgren Kristoffersen
E-post: martina.l.kristoffersen@uit.no
Legg i kalender