Framtidas energibehov og bærekraftig arealbruk i nord - samtale og diskusjon

Illustrasjons-/bannerbilde for Framtidas energibehov og bærekraftig arealbruk i nord - samtale og diskusjon

Onsdag 20. september kl. 19 inviterer Troms Kraft og Norges arktiske universitetsmuseum til samtale om framtidas energibehov og bærekraftig arealbruk i nord.

Debatten om energiutbygging i Nord-Norge går for fullt. Utfordringene knyttet til arealbruk og naturinngrep er mange, og utbygging av vindkraft vekker spesielt stor oppmerksomhet. Hvordan skal vi som samfunn imøtekomme framtidas behov for energi, samtidig som vi sørger for bærekraftig bruk av arealene i nord?  

Onsdag 20. september kl. 19 inviterer Troms Kraft og Norges arktiske universitetsmuseum til samtale om framtidas energibehov og bærekraftig arealbruk i nord. Vi spør: 

  • Hva er kraftsituasjonen i nord, og hvordan skal Troms Kraft møte behovene framover?  
  • Er vindkraft på land den beste løsningen? 
  • Er det mulig å oppnå sameksistens mellom kraftproduksjon, reindrifta og andre brukere av områder?  

I samtalen deltar  

Erling Dalberg, konserndirektør marked og teknologi, Troms Kraft  

Stian Normann Anfinsen, seniorforsker, NORCE 

Camilla Brattland, førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap, Norges arktiske universitetsmuseum 

Henrik Gaup, reineier, siidamedlem og leder i reinbeitedistrikt 19/32T Lakselvdalen-Lyngsdalen (Ivgolahku) 

Moderator: Cathrine Paus, seksjonsleder, seksjon for forskning, utdanning og formidling, Norges arktiske universitetmuseum 

 

Publikum inviteres til å delta i samtalen med spørsmål og kommentarer.   
Dørene åpner kl. 18:00, og cafeen er åpen hele kvelden. 
Inngang: gratis og åpent for alle.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2023.

Når: 20.09.23 kl 19.00–21.00
Hvor: Norges arktiske universitetsmuseum
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Siri Asphaug Holmøy
E-post: siri.a.holmoy@uit.no
Legg i kalender