Lørdagsuniversitetet: Energimaraton

Illustrasjons-/bannerbilde for Lørdagsuniversitetet: Energimaraton

Lørdagsuniversitetet inviterer til foredrags-maraton under Forskningsdagene!

30. september ønsker vi velkommen til et maraton av foredrag. 

4 foredrag fra UiT-forskere går slag i slag i Festsalen på Rødbanken lørdag 30 september.

Når: 30. September, kl 10:00-14:00

Hvor: Festsalen, Rødbanken 4. etg.

Her får du møte- og høre mer om:

kl 10.00: Lars Folkow - Energibesparende tiltak hos dyr.

kl 11.00: Berit Kristoffersen og Magnus Eilertsen - Energiomstilling av samfunn i nord: globale utfordringer – lokale svar?

kl 12.00: Yngve Birkelund -  Trenger vi vindkraft i Nord-Norge?

Mer om forskerne og tema: 

Lars Folkow - Energibesparende tiltak hos dyr.

Med global oppvarming og høye strømpriser har samfunnet fått et øket fokus på energiøkonomi. Men ENØK er ikke noe nytt i Naturen, hvor sparing på knappe energi-ressurser ofte er et spørsmål om liv og død. Vi ser på noen av de finurlige løsninger som evolusjonen har kommet opp med.

Velkommen til Lørdagsuniversitetet med professor i dyrefysiologi Lars Folkow

Berit Kristoffersen og Magnus Eilertsen - Energiomstilling av samfunn i nord: globale utfordringer – lokale svar?

Omstillingen fra fossil til fornybar energi er en global utfordring som i Norge beskrives som et grønt skifte. Vi snur på det og ser på det som en prosess, som vil kreve nytenkning om samspillet mellom teknologi og samfunn, samt kunnskap, kompromiss og kreativitet.

I dette foredraget vil vi gi eksempler fra vår forskning på fiskere og lokalsamfunn i nord, hvordan kan de sette premissene for en mindre konfliktfylt energiomstilling. Er det mulig å gjøre omstillingen mer relevant og inkluderende for samfunn?

Velkommen til Lørdagsuniversitetet med førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap Berit Kristoffersen og stipendiat Magnus E. Eilertsen

Yngve Birkelund -  Trenger vi vindkraft i Nord-Norge?

Vindkraft har stort potensial for vekst i Nord-Norge. Teknologien er moden og prismessig gunstig for utbygging. Samtidig er vindkraft kontroversielt og har møtt mostand både i Norge og internasjonalt

Foredraget vil gi ett innblikk i energibruken i samfunnet i dag, samtidig som vi diskuterer fremtidige behov. Vi ser nærmere på teknologien til vindkraft, dets muligheter og utfordringer, og forsøker å gi en mer balansert bakgrunn til debatten om vindkraftutbygginger. Forsknings- og utdanningsaktiviteter ved UiT vil bli brukt som eksempler på hvordan samfunnet er i gang med en omstilling hvor fornybar energi tar over for fossile energikilder.

Velkommen til Lørdagsuniversitetet med professor i fornybar energi Yngve Birkelund

Velkommen! 

Når: 30.09.23 kl 10.00–14.00
Hvor: Rødbanken, Festsalen 4. etg
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Ansvarlig: Egil Bye Damsgård
Legg i kalender